De combinatie van sport en mobiliteit krijgt beweging in de stad

maandag 15 oktober 2018
timer 4 min
Sport en mobiliteit zijn twee beleidsvelden die in eerste instantie niets met elkaar gemeen lijken te hebben. Toch hebben ze hetzelfde doel: mensen in beweging krijgen. Om te kijken waar deze twee beleidsvelden elkaar kunnen versterken, gaan we eerst wat verder in op het aspect sport en bewegen. We gebruiken hiervoor het Athletic Skills Model (ASM).

Tekst: Gertjan Hanckmann (Kragten)

Binnen het ASM staat het aanpassingsvermogen en veelzijdig bewegen centraal. Een breed motorische ontwikkeling en het vermogen tot aanpassen voorkomt blessures en draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Kragten en ASM hebben een visie ontwikkeld die bijdraagt aan een gezonder en vitaler leven, door op een andere manier over bewegen na te denken en deze vervolgens te vertalen in de inrichting van onze openbare ruimte. Uitdagingen als eenzaamheid, vergrijzing, individualisering en lifestyleziekten worden aangepakt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie op gezond en kwalitatief bewegen.

Binnen onze samenleving zien we een aantal ontwikkelingen die impact hebben op ons beweeglandschap, onder andere een sterke groei binnen het ongeorganiseerd bewegen en de vergrijzing.

We streven naar een leefomgeving die uitdaagt om te bewegen en daarbij een preventief programma biedt voor diverse doelgroepen om motorisch beter te gaan bewegen en gezonder te gaan leven. Een preventieve gedachtegang die ervoor moet gaan zorgen dat mensen langer, gezonder en gelukkiger actief kunnen blijven binnen onze samenleving.

Basic Movement Skills

Bij het inrichten van plekken en routes gaan we uit van de belangrijke Basic Movement Skills als bijvoorbeeld: balanceren, klimmen, gooien, vangen, springen. Op deze wijze wordt het coördinatieve vermogen veelzijdig ontwikkeld met als rode draad het aanpassingsvermogen, zowel algemeen als sportspecifiek. Vanuit deze invalshoek kan hier op worden getraind, geoefend, gespeeld of gerevalideerd. Het kan hier ook gaan over een route van A naar B. We maken bij de inrichting, waar mogelijk, gebruik van elementen die in de omgeving aanwezig zijn.

In de openbare ruimte zien wij volop mogelijkheden om de samenleving in haar kracht te zetten. Mensen die bewegen voelen zich beter en zorgen voor activiteit in de openbare ruimte. De focus op sport en bewegen biedt participatie om de kwaliteit van leven en van de openbare ruimte te verhogen. Zo maken we samen een aantrekkelijker, uitdagender, gezonder en gezelliger Nederland.

Hetzelfde doel

Vanuit de mobiliteit zijn de doelen ook bekend. Ook hier willen we de mensen in beweging krijgen. Lopen en fietsen krijgen steeds meer aandacht omdat dit niet alleen goed is voor het verminderen van files en de CO2 uitstoot, maar juist ook een hele goede invloed heeft op aspecten als gezondheid, ontmoeten en dergelijke. Dezelfde doelen dus als die van sport. Wat als we deze nu gaan combineren. De term actieve mobiliteit voor lopen en fietsen wordt dan nog sprekender.

Goede verbindingen

Maar wat betekent dit concreet? Zowel voor ASM als mobiliteit is het creëren van goede verbindingen essentieel. Maar waar vanuit mobiliteit wordt gepleit voor strakke, gladde, directe routes om zo’n hoog mogelijk comfortniveau te bereiken, past ASM juist verschillende ondergronden toe om het aanpassingsvermogen van de gebruiker aan te passen. En laat dit aanpassingsvermogen nu juist een groot probleem zijn bij de oudere verkeersdeelnemer. Veel ongevallen ontstaan bij oudere (e-)fietsers en voetgangers die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen op het moment dat onverwachts iets gebeurt. Maar de routes bij ASM worden ook zodanig vormgegeven dat het leuk en uitnodigend is om deze routes te gaan gebruiken. Een stimulans om te gaan bewegen. Dit willen we met mobiliteit toch ook? 

Fitter = veiliger

De laatste jaren zijn er diverse nieuwe vervoersmiddelen bij gekomen zoals een Segway en het Hoverboard. Vervoersmiddelen waar verkeerskundigen en ook veel ouders nogal zenuwachtig van worden. Maar bezien van het ASM zijn dit juist uitstekende vervoersmiddelen die bijdragen aan het aanpassingsvermogen van de gebruiker. Het aspect balanceren maakt van de gebruiker een fittere verkeersdeelnemer. Ze zijn flexibeler en vallen juist minder. Dit draagt dus bij aan de verkeersveiligheid en moeten we bij de jeugd stimuleren. 

Maar ook het fit houden van onze ouderen draagt bij aan de verkeersveiligheid. Hoe fitter men gaat fietsen en wandelen des te minder eenzijdige ongevallen met de nodige botbreuken als gevolg.

Elkaars kennis gebruiken

Mobiliteit moet verder kijken dan zijn eigen vakgebied. In de wereld van sport en bewegen zit veel kennis en die kan perfect gecombineerd worden met de wensen en doelen van mobiliteit. Laten we samen een veiligere en actievere samenleving maken waarin de actieve mobiliteit centraal staat. Door de combinatie gaan we niet alleen meer en veiliger bewegen maar wordt bewegen ook uitdagender en leuker. Een slimme combinatie die perfect past bij een slimme stad.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 4, oktober 2018.

Lees verder

Hoe faciliteren we duurzame groei?

12 apr om 10:58 uur
Wat kan de invloed van parkeerbeleid zijn op gebiedsontwikkeling? “Met die vraag zijn we op onderzoek gegaan in de…
Lees verder »

Wat zijn de mobiliteitsplannen van de politieke partijen?

26 jan om 15:02 uur
De Tweede Kamerverkiezingen staan op 17 maart voor de deur. Wat zijn de verschillende politieke partijen van plan…
Lees verder »

Wat kunnen we leren van de coronacrisis leren over gedragsbeïnvloeding?

25 jan om 14:32 uur
Tijdens de persconferenties van minister-president Rutte valt het woord ‘gedrag’ voortdurend. Met het gegeven dat…
Lees verder »

De kracht die de boel in beweging bracht

13 jan om 15:34 uur
Mobiliteitsgedrag was altijd moeilijk te veranderen. Velen werkten de afgelopen jaren om mensen uit de auto en in…
Lees verder »

Online evenement over experiment Snuffelfiets: fietsend meten met sensoren

11 jan om 14:30 uur
Sinds juni 2019 brengen ruim 500 inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »