Deltaplan Mobiliteit om Nederland in beweging te houden

woensdag 12 juni 2019
timer 2 min
De Mobiliteitsalliantie presenteert op 12 juni het Deltaplan Mobiliteit. In het plan staan de reiziger en het vervoer van goederen centraal. Aan het plan is een investeringsagenda gekoppeld.

Onvoldoende capaciteit

"De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan.", aldus de alliantie.Volgens de alliantie zorgt de economische groei voor een stijgende mobiliteitsbehoefte, maar is de capaciteit van het Nederlandse wegennet om deze groei op te vangen. Ook het ov heeft te weinig capaciteit.

Tij keren

"Als wij het tij niet keren loopt Nederland vast, stijgt het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45% en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Om dit te voorkomen moeten we flexibeler kunnen zijn in ons reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd."

Samenwerken

In het Deltaplan werken mobiliteitspartijen uit een breed veld samen, van fiets en ov tot goederenvervoer. Reiziger en goederen staan centraal in het plan. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen. De aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied wordt gestimuleerd. Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  (MRB) en aanschafbelasting op personenauto’s (BPM) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het Mobility as a Service (MaaS)

Extra investeringen

De extra investeringen die benodigd zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Daar staat een maatschappelijke kostenbesparing van 18 miljard euro tegenover.

 

Mobiliteitsalliantie

De mobiliteitsalliantie is een coalitie van 25 partijen waaronder de NS, RAI-vereniging, ANWB, BOVAG, Transport en Logistiek Nederland en de Fietsersbond.

 

Lees hier meer over het Deltaplan Mobiliteit.

Lees verder

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »

Brug Genua heropend

4 aug om 12:35 uur
De San Giorgo-brug, die de in augustus 2018 ingestorte Morandi-brug in Genua vervangt, is officieel geopend. De…
Lees verder »