Dick Bruna-afbeeldingen lijken snelheidsgedrag te beïnvloeden

dinsdag 4 oktober 2016
timer 2 min
Automobilisten verlagen hun snelheid met gemiddeld 4 km/uur als er Dick Bruna-afbeeldingen langs de weg staan, zo blijkt uit een onderzoek van de SWOV, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Een dergelijke snelheidsverlaging zou een reductie van 20 procent van de ongevallen kunnen betekenen.

De uitkomst van dit experimentele onderzoek is voor de Metropoolregio aanleiding om een vervolgonderzoek uit te laten voeren om te kijken of de effecten zich ook voordoen in ‘echte’ situaties.

 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal kregen ruim 1000 respondenten via internet foto’s te zien van 30- en 50-km/uur wegen. Bij elke foto werd aan de respondenten gevraagd hun eigen snelheid en de snelheid van andere automobilisten in te schatten. De foto’s toonden wegen met Dick Bruna-borden, neutrale borden en geen borden.

 

Via dit experimentele onderzoek werd getoetst of ‘automobilisten die zijn blootgesteld aan Dick Bruna-borden een lagere snelheid kiezen, dan automobilisten die zijn blootgesteld aan neutrale of geen afbeeldingen’. Voor het onderzoek heeft de Metropoolregio gekozen voor de illustraties van Dick Bruna, omdat veel inwoners deze borden kennen en er een duidelijke associatie is met kinderen.

 

Nudging

Bij de gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) bestaat veel belangstelling voor aanvullende beïnvloedingsmethoden, zoals automatische gedragsbeïnvloeding - ook wel nudging genoemd - die hoge snelheden kunnen reduceren. Om de kennis over dit soort nieuwe methoden te vergroten heeft de Metropoolregio dit onderzoek laten uitvoeren.

Lees verder

Wat zijn de mobiliteitsplannen van de politieke partijen?

26 jan om 15:02 uur
De Tweede Kamerverkiezingen staan op 17 maart voor de deur. Wat zijn de verschillende politieke partijen van plan…
Lees verder »

Wat kunnen we leren van de coronacrisis leren over gedragsbeïnvloeding?

25 jan om 14:32 uur
Tijdens de persconferenties van minister-president Rutte valt het woord ‘gedrag’ voortdurend. Met het gegeven dat…
Lees verder »

De kracht die de boel in beweging bracht

13 jan om 15:34 uur
Mobiliteitsgedrag was altijd moeilijk te veranderen. Velen werkten de afgelopen jaren om mensen uit de auto en in…
Lees verder »

Online evenement over experiment Snuffelfiets: fietsend meten met sensoren

11 jan om 14:30 uur
Sinds juni 2019 brengen ruim 500 inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov 2020
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »