Dynamiek en veiligheid met led-attentieverlichting

dinsdag 13 november 2012
timer 2 min
Het gebeurt nogal eens dat een bestuurder een rotonde over het hoofd ziet. Vaak met alle gevolgen van dien. De toch al kwetsbare motorrijder, zal er bij een dergelijke confrontatie niet zonder kleurscheuren vanaf komen. In publicatie 126, eenheid in rotondes van het CROW stellen zij verschillende richtlijnen waaraan een rotonde moet voldoen.

Dynamiek en veiligheid met led-attentieverlichting

Futuristisch en duurzaam
Hoe staat het met de zichtbaarheid van uw rotondes? Naast de standaard voorwaarschuwingsborden en de borden op de rotonde dient de middencirkel van de rotonde ook van een duidelijke markering te zijn voorzien. Hiervoor heeft Brimos een dynamische oplossing, rotonde led attentieverlichting. Met de rijrichting mee bewegende ledverlichting verhoogt de attentiewaarde en maakt bestuurders alert op het naderen van een rotonde. Ook is het een fraaie aankleding, visitekaartje voor wijk of woonplaats. Deze rotonde ledverlichting van Brimos is een mooie ontwikkeling en biedt vele mogelijkheden. 

Aan het woord
Dalfsen heeft er een landelijke primeur mee. Henk Willemsen van de gemeente Dalfsen vertelt; “In 2006 heeft de gemeente Dalfsen de Rondweg rondom Dalfsen heringericht en drie kruispunten ingericht als  rotonde. Tijdens een bewonersinloop kwamen er opmerkingen over rotondes die in  zeeën van licht baden. Op de vraag of Brimos hierin iets kon betekenen werd enthousiast gereageerd. Het eindresultaat is een lopende ledverlichting in twee kleuren (overdag wit en ’s nachts amber) op de binnenring van de rotonde. Zo is de lichtintensiteit altijd opvallend genoeg voor het verkeer. Reacties van burgers en politiek zijn zeer enthousiast. Je ziet de lopende ledverlichting al van ver wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Geen auto’s die rechtdoor over de rotonde schieten e.d. Hierna zijn er nog vier rotondes aangelegd en allen voorzien van de lopende ledverlichting. De laatste rotonde is onlangs opgeleverd. Standaard zullen alle nieuwe rotondes zowel binnen als buiten de bebouwde kom zo uitgevoerd gaan worden“. 

Milieuvriendelijk
Naast meer dynamiek en veiligheid heeft onze rotonde led verlichting meer voordelen. Gemeenten en provincies hebben natuur en milieu hoog op de agenda staan. Eén van de doelen is om de uitstoot van CO2 te reduceren en het aandeel duurzame energie te vergroten. Er kan veel winst gehaald worden als de openbare verlichting vervangen wordt door energiezuinige attentieverlichting. Daarnaast vermindert u de lichtvervuiling. Grote lichtmasten zijn niet bevorderlijk voor nabijgelegen natuurgebieden. De rotonde ledverlichting van Brimos is een omgevingsvriendelijker alternatief met inachtneming van de veiligheidseisen.