Een virtuele afsluiting voor een gezonde leefomgeving

donderdag 7 juli 2022

“Met onze camerasystemen leveren we een bijdrage aan de gezondheid, leefbaarheid én toegankelijkheid van de binnenstedelijke leefomgeving”, zegt Michael Bresser, customer succes manager bij Brickyard. Bresser vertelt over de samenwerking die Brickyard en de gemeente Rijswijk onlangs zijn aangegaan voor de camerahandhaving van milieuzone Haagweg.

Het bedrijf Brickyard is onderdeel van Waysis, een internationaal georiënteerde holding die zich richt op vraagstukken binnen de mobiliteitsketen en het personenvervoer. Binnen deze holding was Brickyard voorheen onderdeel van Taxameter Centrale (TMC). Vijf jaar geleden heeft Brickyard zich afgesplitst van TMC om zich als zelfstandige onderneming binnen Waysis volledig te kunnen focussen op kenteken gerelateerde handhaving.

“Het begon allemaal met een project bij het Rijksmuseum. Brickyard kreeg opdracht om de welbekende fietstunnel met kentekencamera’s af te sluiten voor brommers en snorfietsen. Inmiddels worden onze handhavingscamera’s voor een breed scala aan opdrachten ingezet”, zegt Bresser.

Milieuzonehandhaving in Rijswijk

Vanwege de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn overheden overeengekomen om, in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA), te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit. De Gemeente Rijswijk is deelnemer aan het SLA en heeft een Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld. Als onderdeel van dit actieplan heeft de gemeente Rijswijk voor de Haagweg en omstreken een milieuzone voor vrachtwagen ingesteld. Per 1 januari 2022 worden in de Milieuzone Haagweg enkel vrachtwagens met een emissieklasse 6 of hoger toegelaten.

De bestaande camerahandhaving van de Milieuzone Haagweg was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die aan dergelijke systemen toegekend worden. Om die reden koos de gemeente Rijswijk voor een samenwerking met Brickyard. De opdracht van de gemeente Rijswijk bestond uit twee delen:

1 Met behulp van kentekencamera’s de Milieuzone Haagweg op een logische manier afsluiten.
2 Zorg dragen voor service en onderhoud van de technische systemen.

“Onze slimme camera’s registreren kenteken, plaats, datum en tijdsstip. Die informatie verrijken we met behulp van open databronnen. We gebruiken gegevens van onder andere de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en data uit vergunningensystemen. Daarnaast controleren we ook op speciale ontheffingen en uitzonderingen. Door deze data te ontsluiten in een intelligent softwaresysteem kunnen we in een oogwenk vaststellen of een voertuig wel of niet door de milieuzone mag rijden”, legt Bresser uit.

Voor de handhaving van milieuzone Haagweg heeft Brickyard op vier locaties kentekencamera’s geplaatst. In een centraal backoffice systeem wordt het beheer, management en de rapportage van het camerasysteem geleverd als Software as a Service (SaaS). Beelden van voertuigen die in overtreding zijn, komen, conform de gestelde eisen en de afgesproken in het Service Level Agreement, via dat backoffice systeem binnen bij een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). De BOA beoordeelt de beelden en bepaalt of het voertuig daadwerkelijk in overtreding is.

“De Gemeente Rijswijk kan zich door de geleverde dienst, vooral bezighouden met het uitvoeren van haar kerntaken. Belangrijk is ook dat de geleverde dienst aan alle gestelde eisen voldoet. Met onze handhavingscamera’s dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit én leefbaarheid binnen de milieuzone”, aldus Bresser.

Het complete overzicht in één scherm

De software van Brickyard helpt gemeenten om mogelijke overtredingen snel en efficiënt te beoordelen. De slimme software laat naast het kenteken, plaats, datum en tijdstip ook de rijrichting en indicatiesnelheid van het voertuig zien. Die informatie komt binnen in de backoffice omgeving van Brickyard, dat is een speciaal ontwikkelde webapplicatie. Een toegankelijke gebruikersinterface maakt het voor de BOA eenvoudig om de juiste afweging te maken.

Privacy blijft een hot-topic

Op het gebied van camerahandhaving is privacy een hot topic. De camerasystemen van Brickyard zijn van 100 procent Nederlandse makelij. Het bedrijf kiest voor Nederlandse camera’s om onder andere de data integriteit te borgen. Bresser vertelt hoe Brickyard omgaat met privacygevoelige informatie:

“Met onze kentekencamera’s gooien we een heel groot digitaal net uit. Daarmee registreren we miljoenen kentekens per jaar. De kracht van de oplossing van Brickyard is dat enkel die data worden verwerkt welke nodig zijn voor het handhaven. Gezien de privacy gevoeligheid van de data die we binnenhalen zijn wij verplicht om deze op een verantwoorde manier te verwerken. Dat doen we volledig volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wijze waarop wij dit proces borgen binnen de hele organisatie is zelfs bekroond met een ISAE 3402 type 2 certificaat.”

Volop in ontwikkeling

“De cameratechniek blijft zich ontwikkelen. Met name de uitvinding van kunstmatige intelligentie heeft geresulteerd in een enorme ontwikkelingsboost. Bij Brickyard volgen wij die ontwikkelingen op de voet. Iedere dag leren we weer nieuwe dingen en doen we nieuwe ervaringen op. Als bedrijf zetten we ons actief in om die nieuwe kennis en ervaringen om te zetten in nóg betere producten en diensten”, aldus Michael Bresser.

 

"-"
Meer informatie over camerahandhaving, kijk op brickyard.eu

Per abuis is er in de gedrukte versie van Mobiliteitsplatform een foutieve foto bij dit artikel geplaatst waarvoor onze excuses.

Fotocredits: Jack Tillmanns