Het Nieuwe Werken in de verkiezingen

woensdag 19 mei 2010
timer 3 min
Vrijwel alle politieke partijen besteden in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni in hun verkiezingsprogramma's aandacht aan anders werken of flexibel werken, al werkt de ene partij haar ideeën verder uit dan de andere. Dat blijkt uit onderzoek van TFMM.
Het Nieuwe Werken in de verkiezingen


Positief met kanttekeningen


De Taskforce Mobiliteitsmanagement is positief over de aandacht die politieke partijen steeds nadrukkelijker hebben voor anders werken en ziet graag dat eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfregulering bij zowel werkgevers als werknemers wordt gestimuleerd. Maar de maatregelen die partijen voorstellen, zijn nog niet erg doordacht of nader uitgewerkt, aldus de Taskforce. Daar waar het gaat om kaderstellend beleid is het van essentieel belang dat met name politieke partijen hierop een visie ontwikkelen en dit omzetten in praktisch uitvoerbaarheid. De Taskforce ziet het als haar taak om daarbij het goede voorbeeld te geven in de transitiefase waarin Nederland zich bevindt en die ook de komende jaren nog zal aanhouden.


GroenLinks


De meeste politieke partijen hebben een passage over het anders werken in hun program opgenomen en willen anders werken (vaak telewerken genoemd) stimuleren. GroenLinks wil een en ander zelfs regelen met een wetsvoorstel. Met name hoeveel een werknemer anders mag werken. Genoemd wordt één dag per week en maximaal 25% van de arbeidsduur. Volgens de partij zou dit kunnen leiden tot een vermindering van 5% van autoverkeer in de spitsuren.


PvdA


De PvdA wil werkgevers stimuleren om OV-abonnementen aan werknemers te vergoeden en voor een groter aantal mensen moet telewerken een \"reële optie worden. Werktijden moeten volgens de PvdA ook flexibeler zijn 'zodat de werknemer beter kan kiezen voor het meest wenselijke en duurzame vervoer'.


CDA en ChristenUnie


Het CDA wil vooral thuiswerken aantrekkelijker maken en vindt dat dit op grotere schaal mogelijk zijn. De ChristenUnie voegt daar aan toe graag te onderzoeken hoe telewerken 'gezinsvriendelijk' kan zijn en hoeveel dit kost en oplevert.

D66


D66 wil het nieuwe werken, met flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en combinaties met openbaar vervoer binnen bereik van grotere groepen mensen brengen.


SP


De SP vraagt zich af waarom de overheid geen duidelijk voorstel maakt met het invoeren van telewerken, te beginnen voor ambtenaren.

VVD


De VVD ten slotte onderkent in haar program het belang van 'innovatieve maatregelen' met betrekking tot telewerken, maar licht verder niet toe wat ze daarmee precies op het oog heeft.


Kilometerheffing


Als het om de voorgestelde plannen voor kilometerprijs gaat, wordt duidelijk dat Groenlinks, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA een kilometerprijs willen in een vorm zoals deze min of meer door het kabinet is voorgesteld. Maar SP en VVD zijn tegen de kilometerprijs. De VVD vindt het huidige kabinetsvoorstel onbetaalbaar en onuitvoerbaar. De SP ziet liever een verhoging van accijns en brandstofbelasting, maar alleen in overleg met buurlanden om een hoog prijsverschil te voorkomen. De PVV is fel tegenstander van de invoering van de kilometerprijs. Wel pleit ze voor meer aanbesteding aan wegen.

Terug naar overzicht nieuws >>>