Met eenvoudige middelen worden automobilisten op hun rijgedrag gewezen

maandag 19 november 2018
timer 4 min
Verkeersveiligheid leeft onder burgers. Politiek Den Haag benoemde verkeersveiligheid als speerpunt en bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bleek verkeersveiligheid een thema waarop de politiek zich kan onderscheiden. Veilig Verkeer Nederland wil niet alleen graag weten wat er onder de burgers leeft op verkeersveiligheidsgebied, maar hen én gemeenten een mogelijkheid tot verbetering aanreiken. Het VVN Participatiepunt begint zijn vruchten af te werpen.

Hoewel de aandacht voor verkeersveiligheid toeneemt, richt de politieke aandacht zich met name op objectieve verkeersveiligheid: waar gebeuren de ongevallen en hoe kunnen we ze voorkomen? Dit is geen slechte insteek, alleen gaat het voorbij aan het gevoel van verkeersveiligheid en aan wat je er als burger en buurtbewoner zelf aan kunt doen.

Handelingsperspectief voor de buurt

Om buurtbewoners - we wonen per slot van rekening allemaal in een buurt - een handelingsperspectief te bieden, is drie jaar geleden het Participatiepunt opgezet. Via de website van het participatiepunt kunnen buurtbewoners onder meer locaties melden waar ze het verkeer niet veilig vinden. Vervolgens kijkt een medewerker van VVN samen met de melder wat er precies aan de hand is en hoe dit eventueel te verbeteren is. Vaak gaat het om hinderlijk verkeersgedrag, zoals te snel rijden in de woonwijk. Helaas constateren we daarbij ook vaak dat het gaat om hinderlijke verkeersgedrag van de buurtbewoners zelf.

10 Buurtacties

Aan de hand van een tiental verschillende buurtacties proberen we samen met buurtbewoners dit gedrag op onveilige locaties te beïnvloeden. Voorbeelden van acties zijn: 30 km-stickers op kliko’s, het uitvoeren van een zichtbare snelheidsmeting of een remwegdemonstratie. Het hangt van het type melding af welke actie VVN samen met de buurtbewoners onderneemt.

Signalen wijzen op reëele gevaren

Naast de ‘eigen’ gemeentelijke klachten- en meldingspunten, zien we dat mensen ook het VVN Participatiepunt goed weten te vinden. Soms wordt er gebruik van gemaakt als een gemeente – naar het gevoel van de burger - te lang wacht met een reactie, niet op de vraag reageert of pas in actie komt bij de eerstvolgende geplande herinrichting. In veel gevallen erkennen gemeenten verkeersonveiligheid op een locatie pas echt nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Wij willen de nadruk verleggen naar de aanpak van onveiligheid die mensen voelen. Wij menen dat signalen van buurtbewoners kunnen wijzen op reële gevaren.

Registratiecijfers beschikbaar

De meeste meldingen die bij het VVN Participatiepunt binnenkomen gaan over te hard rijden (53 procent), een onoverzichtelijke situatie (17 procent) of een moeilijke oversteekplaats (10 procent). Ook het niet verlenen van voorrang komt relatief vaak voor (10 procent). Wij werken niet alleen aan oplossingen voor deze meldingen, maar registreren die ook.

Deze cijfers stellen we beschikbaar aan gemeenten en adviesbureaus. Zo kunnen zij objectieve cijfers naast die van het participatiepunt leggen en zien of plekken alleen als onveilig worden ervaren of dat er ook daadwerkelijk al ongevallen hebben plaatsgevonden. Gemeenten die deze gegevens gebruiken voor het opstellen van hun verkeersbeleid, kunnen zo structureel rekening houden met de gevoelens van hun inwoners.

Toename buurtacties

Het VVN Participatiepunt is drie jaar geleden gestart. Het afgelopen jaar zien we een sterke toename in het aantal buurtacties. In 2018 waren dat al 1150 buurtacties, terwijl er 700 waren gepland. Dit zegt ons dat buurtbewoners ons steeds beter weten te vinden. We hopen nu dat ook gemeenten meer gebruik gaan maken van de informatie uit het participatiepunt. Zoals gezegd kan deze feitelijke input gebruikt worden bij het opstellen van effectieve gemeentelijke beleidsplannen. Tegelijkertijd dragen buurtacties bij aan de sociale cohesie in een wijk. De gemeente kan op deze manier laagdrempelig in gesprek komen met de buurt. 

Platform

Wij werken vanuit de gedachte dat verkeersveiligheid begint bij jezelf. We weten dat dit niet vanzelf gaat. Het VVN Participatiepunt is daarom een laagdrempelig online platform waar buurtbewoners en gemeenteambtenaren op een makkelijke manier met verkeersveiligheid aan de slag te gaan.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 5, november 2018.

Lees verder

Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

29 jul om 11:05 uur
Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones…
Lees verder »

Pilot N201: vrachtverkeer sneller en schoner dankzij iVRI’s

20 jul om 11:06 uur
Gedurende zes weken vóór de coronacrisis werd op de N201 over een traject van 14 kilometer van en naar Mijdrecht…
Lees verder »

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »