‘Met LiDAR kunnen we voetgangers en fietsers van elkaar onderscheiden’

dinsdag 5 juli 2022

Traffic-Care houdt zich al veertien jaar bezig met attentieverhogende maatregelen bij oversteekplaatsen. In die veertien jaar heeft het bedrijf veel kennis en ervaringen opgedaan. “Onze Zebra-Safe installatie heeft zich door de jaren heen sterk ontwikkeld. De techniek gaat veel verder dan een paar knipperende lampjes in het wegdek”, zegt Mike de Lie, mede-eigenaar van Traffic-Care. De Lie vertelt hoe Traffic-Care met behulp van LiDAR-technologie de toepassingsmogelijkheden van de Zebra-Safe heeft vergroot.

Laser Imaging Detection And Ranging, oftewel LiDAR, is een technologie die wordt ingezet om afstanden en snelheden te bepalen. De werking van LiDAR is vergelijkbaar met radar-technologie. Uit het tijdsverschil tussen het verzenden en ontvangen van een zogeheten laserpuls kan afstand en snelheid worden berekend. Anders dan bij radargolven blijft de straal van een laser gebundeld, dat maakt het mogelijk om met behulp van LiDAR een oppervlaktescan uit te voeren. Het systeem maakt dan een virtuele driedimensionale weergave van de werkelijkheid. LiDAR-technologie wordt onder andere ingezet bij bodemonderzoek, om hoogteverschillen in kaart te brengen en om zelfrijdende auto’s te laten functioneren. Sinds kort vindt LiDAR ook zijn weg in de verkeerswereld.

“Als bedrijf kijken we voortdurend naar mogelijkheden om onze installaties verder te innoveren. We hebben het volledige productieproces in eigen hand. Dat geeft ons de vrijheid om de installatie naar eigen wens te verbeteren. We volgen technologische ontwikkelingen op de voet. Het leek ons heel interessant om gebruik te maken van LiDAR-technologie”, vertelt De Lie.

Nauwkeurige detectie

Door de jaren heen is het concept van de Zebra-Safe eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Door middel van knipperende lampjes in het wegdek worden weggebruikers geattendeerd op de aanwezigheid van een oversteekplaats. De lampjes gaan pas knipperen wanneer een fietser of voetganger gedetecteerd wordt.

“We werken met verschillende detectiesystemen: Richtinggevoelige infrarood-detectie, intelligente video-detectie en thermische video-detectie. Al die systemen werken naar behoren, maar het is lastig om met die systemen op een nauwkeurige manier fietsers en voetgangers te onderscheiden. Met LiDAR kunnen we dat wel. De lasersensoren maken een digitale 360-graden kopie van de werkelijkheid. Met behulp van slimme software worden voetgangers en fietsers afzonderlijk gedetecteerd”, legt de Lie uit. 

"-"

Kruispunt door de ogen van de LiDAR-camera

Nieuwe mogelijkheden

“We verbeteren de verkeersveiligheid én tegelijkertijd verzamelen we waardevolle verkeersdata. Met die data kun je van alles analyseren en onderzoeken. Je kunt verkeerstellingen uitvoeren, de gemiddelde rijsnelheid meten en verkeersintensiteiten voorspellen. De software wordt steeds slimmer en het aantal mogelijkheden breidt zich steeds verder. Dat maakt dit detectie - systeem nóg interessanter. We zitten nog in de testfase, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend”, besluit Mike de Lie.

Meer informatie: 
Traffic-care.nl 

 

Kruispunt voorzien van LiDAR-detectie