NHL en RUG onderzoeken omgevingsbewustzijn bij overgangssituaties

maandag 18 november 2019
timer 2 min
Hoe kunnen wegbeheerders ervoor zorgen dat mensen beter omschakelen naar een nieuwe verkeerssituatie zodat ze daar veilig gedrag vertonen? Miranda Thüsh van ThuisraadRO is samen met studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gestart naar de beïnvloeding van situational awareness in het verkeer. Opdrachtgever is Sipke van der Meulen van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Door Karin Broer


Situational awareness gaat over de mate waarin mensen zich bewust zijn van hun omgeving zodat ze gepast gedrag kunnen vertonen. Een automobilist zal zich in een woonwijk bewust moeten zijn van mensen die de hond uitlaten, fietsers die van rechts komen of kinderen die op straat spelen. Dat is een heel andere context dan de autosnelweg met zijn hoge snelheden zonder kruisend verkeer. Thüsh: “Waar de ene omgeving overgaat in de andere verwachten we van automobilisten dat ze zich vrijwel direct bewust zijn van de veranderingen die dat met zich meebrengt en dat ze daarop kunnen anticiperen. De vraag is welke prikkels bestuurders nodig hebben om zich snel genoeg aan te kunnen passen, en hoe wegbeheerders hen daarbij kunnen helpen.”

 

Met de studenten van de NHL zal worden ingezoomd op parkeer- en verzorgingsplaatsen langs de snelweg, waar automobilisten van een stroomweg (de autosnelweg) in een verblijfsomgeving komen. Thüsh: “We gaan kijken wat daar gebeurt.  Zijn bestuurders zich voldoende bewust van de situatie? En welke factoren oefenen daar invloed op uit?”

 

Bij de entree van de bebouwde kom worden vaak drempels of bochten toegepast. Bij scholen vinden we kleurrijke paaltjes of Nijntje-borden. Denken de onderzoekers aan dat soort toepassingen?  Thüsh: “We kijken naar vele aspecten, maar zijn vooral benieuwd hoe de ruimtelijke inrichting een rol speelt. Komt de boodschap van de ruimte over met het gedrag dat we wensen? Speelt het karakter van de ruimte misschien een rol?”

 

Studenten van de NHL zijn nu een onderzoeksaanpak aan het uitwerken, waarmee ze later dit najaar aan de slag gaan. Met de resultaten daarvan gaan studenten van de Groningse hoogleraar verkeerspsychologie Dick de Waard verder. Uiteindelijk wil het ROF de inzichten uit de onderzoeken vertalen in aanbevelingen die wegbeheerders kunnen toepassen op diverse overgangssituaties.

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 5, november 2019.

 

 

Lees verder

Hoe faciliteren we duurzame groei?

12 apr om 10:58 uur
Wat kan de invloed van parkeerbeleid zijn op gebiedsontwikkeling? “Met die vraag zijn we op onderzoek gegaan in de…
Lees verder »

Wat zijn de mobiliteitsplannen van de politieke partijen?

26 jan om 15:02 uur
De Tweede Kamerverkiezingen staan op 17 maart voor de deur. Wat zijn de verschillende politieke partijen van plan…
Lees verder »

Wat kunnen we leren van de coronacrisis leren over gedragsbeïnvloeding?

25 jan om 14:32 uur
Tijdens de persconferenties van minister-president Rutte valt het woord ‘gedrag’ voortdurend. Met het gegeven dat…
Lees verder »

De kracht die de boel in beweging bracht

13 jan om 15:34 uur
Mobiliteitsgedrag was altijd moeilijk te veranderen. Velen werkten de afgelopen jaren om mensen uit de auto en in…
Lees verder »

Online evenement over experiment Snuffelfiets: fietsend meten met sensoren

11 jan om 14:30 uur
Sinds juni 2019 brengen ruim 500 inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »