NHL en RUG onderzoeken omgevingsbewustzijn bij overgangssituaties

maandag 18 november 2019
timer 2 min
Hoe kunnen wegbeheerders ervoor zorgen dat mensen beter omschakelen naar een nieuwe verkeerssituatie zodat ze daar veilig gedrag vertonen? Miranda Thüsh van ThuisraadRO is samen met studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gestart naar de beïnvloeding van situational awareness in het verkeer. Opdrachtgever is Sipke van der Meulen van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Door Karin Broer


Situational awareness gaat over de mate waarin mensen zich bewust zijn van hun omgeving zodat ze gepast gedrag kunnen vertonen. Een automobilist zal zich in een woonwijk bewust moeten zijn van mensen die de hond uitlaten, fietsers die van rechts komen of kinderen die op straat spelen. Dat is een heel andere context dan de autosnelweg met zijn hoge snelheden zonder kruisend verkeer. Thüsh: “Waar de ene omgeving overgaat in de andere verwachten we van automobilisten dat ze zich vrijwel direct bewust zijn van de veranderingen die dat met zich meebrengt en dat ze daarop kunnen anticiperen. De vraag is welke prikkels bestuurders nodig hebben om zich snel genoeg aan te kunnen passen, en hoe wegbeheerders hen daarbij kunnen helpen.”

 

Met de studenten van de NHL zal worden ingezoomd op parkeer- en verzorgingsplaatsen langs de snelweg, waar automobilisten van een stroomweg (de autosnelweg) in een verblijfsomgeving komen. Thüsh: “We gaan kijken wat daar gebeurt.  Zijn bestuurders zich voldoende bewust van de situatie? En welke factoren oefenen daar invloed op uit?”

 

Bij de entree van de bebouwde kom worden vaak drempels of bochten toegepast. Bij scholen vinden we kleurrijke paaltjes of Nijntje-borden. Denken de onderzoekers aan dat soort toepassingen?  Thüsh: “We kijken naar vele aspecten, maar zijn vooral benieuwd hoe de ruimtelijke inrichting een rol speelt. Komt de boodschap van de ruimte over met het gedrag dat we wensen? Speelt het karakter van de ruimte misschien een rol?”

 

Studenten van de NHL zijn nu een onderzoeksaanpak aan het uitwerken, waarmee ze later dit najaar aan de slag gaan. Met de resultaten daarvan gaan studenten van de Groningse hoogleraar verkeerspsychologie Dick de Waard verder. Uiteindelijk wil het ROF de inzichten uit de onderzoeken vertalen in aanbevelingen die wegbeheerders kunnen toepassen op diverse overgangssituaties.

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 5, november 2019.

 

 

Lees verder

Samen veilig op 1,5 meter afstand

25 sep om 16:24 uur
Nederland zoekt stap voor stap zijn weg terug uit de intelligente lockdown. Dit leidt tot een toename van…
Lees verder »

Prinsjesdag: 1,9 miljard euro voor wegen en spoor

15 sep om 15:52 uur
De komende jaren geeft het ministerie van IenW 1,9 miljard euro uit voor onderhoud en vervanging van wegen, spoor…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

Fietsen binnenkort verboden in deel centrum Den Haag

13 aug om 15:44 uur
Na de zomer is fietsen in een groot deel van de Haagse binnenstad verboden tussen 11:30 en de sluitingstijd van de…
Lees verder »

Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

29 jul om 11:05 uur
Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones…
Lees verder »

Pilot N201: vrachtverkeer sneller en schoner dankzij iVRI’s

20 jul om 11:06 uur
Gedurende zes weken vóór de coronacrisis werd op de N201 over een traject van 14 kilometer van en naar Mijdrecht…
Lees verder »

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »