Niet beboeten, maar belonen

maandag 7 januari 2013
timer 3 min
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) streeft naar nul slachtoffers in het verkeer en heeft dit streven omvat in een nieuwe kijk op verkeersveiligheid. Onder het motto 'Maak van de nul een punt' (#mvd01.) heeft het ROVL een lijn uitgezet waarin verleiden, belonen en een thematische aanpak centraal staat.

Niet beboeten, maar belonen

Belonen?

De standaardinstrumenten om verkeersveiligheid te bevorderen zijn meestal gerelateerd aan regel- en wetgeving. Het gewenst gedrag wordt min of meer afgedwongen. Het ROVL ziet veel meer heil in verleiden. Uit onderzoek is gebleken dat het verleiden en belonen een positieve invloed kan hebben op de verkeersveiligheid, maar hoe dit in de praktijk het beste aangepakt kan worden is nog onduidelijk. Dit was de reden voor het ROVL om Oranjewoud en haar partners Total Active Media en Tabula Rasa te vragen dit in een pilot te onderzoeken.

Pilot “Belonen in het verkeer” in 8 Limburgse wijken

Er zijn twee verschillende campagnes ontwikkeld. De campagne ‘Like je wijk’ gaat voor 4 wijken uit van een collectieve beloning die de hele wijk kan verdienen als doelen ten aanzien van de gereden snelheid in de wijk gehaald worden. In hoeverre de doelen behaald zijn, is wekelijks via een eigen website teruggekoppeld. De campagne 'Klaar Over' richt zich op een individuele beloning voor automobilisten die zich aan de snelheid houden. Zij ontvingen na een staandehouding een vlaai.

Bij beide concepten zijn social media ingezet om wijkbewoners te bereiken. Wijkraden zijn gevraagd om mee te denken en te werken aan initiatieven om de campagne meer bekendheid te geven. Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft veel inzet geleverd voor de staandehoudingen en flyeracties. De reacties van bewoners, passanten, politie en VVN waren unaniem: de actie is een groot succes! Iedereen geeft aan het belang in te zien van de campagne en vindt het een originele en verfrissende manier om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Effectmeting

Om het effect van de campagnes in beeld te brengen, worden de snelheden in de wijken en in een aantal controlewijken gemeten, zowel voor als gedurende de campagne. De vraag is nu in hoeverre het belonen op individueel- en op wijkniveau invloed heeft op het rijgedrag en de beleving van de bewoners van de wijk. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van de campagnes. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de resultaten van dit onderzoek zijn.

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »