Nieuwe vorm spitsheffing onderzocht

vrijdag 25 juni 2010
timer 2 min
In het Tijdschrift Vervoerswetenschap dat op 23 juni 2010 is verschenen, bepleit prof. Erik Verhoef (VU) een nieuwe vorm van betalen voor autogebruik: een spitsheffing met tarieven die ook binnen de spits verschillen. Door deze differentiatie zouden alternatief vervoer, thuiswerken en alternatieve reistijden onnodig worden. 
Nieuwe vorm spitsheffing onderzocht

Meerdere tarieven


Prof. Erik Verhoef (VU) gebruikt voor zijn artikel in Tijdschrift Vervoerswetenschap inzichten uit de economische theorie om aan te tonen dat een spitsheffing met gebruik van meerdere tarieven binnen de spits zelf, files kan bestrijden. In het kabinetsbesluit uit november 2009 is men uitgegaan van slechts één tarief voor de hele spitsperiode. Volgens Verhoef kan deze heffing met meer differentiatie de files bestrijden zonder dat automobilisten andere vervoerwijzen hoeven te gebruiken, vaker thuis hoeven te werken of eerder of later op hun werk hoeven te komen.

Maatschappelijke baten


Daarnaast worden in het onderzoek de verwachte effecten zoals voorgesteld door het oude kabinet tegen het licht gehouden. Niet alleen het effect op de te verwachte daling van autokilometers, ook de invloed op milieu en verkeersveiligheid komt aan bod. Onder andere is berekend dat het aantal verkeersdoden afneemt met bijna 4% tot 7% in 2020. De maatschappelijke baten hiervan bedragen tussen de 450 en 850 miljoen euro op jaarbasis.

Daling gereden kilometers onzeker


In het artikel wordt de veronderstelling dat het aantal autokilometers met ongeveer 15% daalt, weerlegt. Als men rekening houdt met nieuwe schattingen van het effect van de afschaffing van BPM en MRB op het aantal auto's, lijkt een afname van het aantal autokilometers met 12-13% waarschijnlijker. Benadrukt moet worden dat zulk soort prognoses behoorlijk onzeker zijn.

Kabinetsbesluit Kilometerbeprijzing


Het voormalig kabinet Balkenende IV had in november 2009 het kabinetsbeluit over de kilometerprijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnen en buiten het parlement was er volop discussie over deze plannen, bijvoorbeeld door de ledenraadpleging van de ANWB. Het dossier over de kilometerprijs is controversieel verklaard en doorgeschoven naar het volgende kabinet. Kilometerbeprijzing draait om de omzetting van de aanschafbelasting op motorvoertuigen (BPM) en de motorrijtuigenbelasting (MRB) in een prijs per afgelegde kilometer. De prijs per kilometer zou bestaan uit een basisprijs (met milieudifferentiatie) en een spitsheffing op specifieke filelocaties. Verschillende politieke partijen houden vast aan de hoofdlijnen van dit voorstel.

Terug naar overzicht nieuws >>>