Nijmegen: balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid

woensdag 3 juli 2019
timer 2 min
Nijmegen presenteerde het Ambitiedocument Mobiliteit voor de stad. De focus ligt op het efficiënter toepassen van bestaande infrastructuur na de investeringen die de stad de afgelopen jaar gedaan heeft.

Nijmegen wil deelauto's stimuleren, net als het gebruik van de fiets op korte afstanden. In de visie is ook aandacht voor voetgangers. Duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en mobiliteitsknooppunten waar reizigers kunnen overstappen naar andere vormen van vervoer staan centraal in het plan. Het college van B&W wil op die manier de schaarse ruimte in de nog altijd snel groeiende stad beter inzetten zodat Nijmegen ook op de langere termijn bereikbaar, economisch veerkrachtig en leefbaar blijft. Dat staat in het Ambitiedocument Mobiliteit waarin de uitgangspunten staan voor het beleid tot 2030. 

 

Nijmegen heeft geïnvesteerd in projecten in de stad, zoals de S100, stadsbrug De Oversteek, de Keizer Karelgarage, Poort Neerbosch, snelle fietsroutes en de stations Lent en Goffert. In combinatie met maatregelen op het gebied van onder meer verkeersveiligheid, toegankelijkheid en samenwerking met werkgevers en de campus is de toenemende verkeersdruk op de stad beperkt. 

 

Nieuwe investeringen hebben voor Nijmegen weinig meerwaarde. Geplande projecten, zoals verberting van het Centraal Station en Station Heyendaal, blijven wel nodig. 

 

Wethouder Harriët Tiemens: “Dat Nijmegen groeit is goed voor de stad, maar iedereen ervaart ook dagelijks dat dit consequenties heeft die we niet kunnen oplossen met nog meer ruimte voor verkeer. Dat betekent dat we naar andere, innovatieve oplossingen moeten kijken die passen bij een veranderende samenleving en die recht doen aan een prettig leefklimaat in Nijmegen. Zonder een nieuwe kijk op de manier waarop we ons door de stad verplaatsen worden we steeds slechter bereikbaar en merken we meer en meer van de negatieve kanten van een alsmaar groeiend verkeersaanbod zoals geluidshinder, slechte luchtkwaliteit of verkeersonveiligheid. Als we een economisch krachtige regio willen blijven, waar het  prettig wonen en werken is, moeten we klassieke stokpaardjes los laten en slimmere keuzes maken waarbij we alle vormen van vervoer een plek geven die zoveel mogelijk meerwaarde heeft voor de stad. Dat is een beweging die eigenlijk alle grotere steden op dit moment moeten maken.”

 

Lees hier het hele document.

Lees verder

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »

Mobiliteit kun je niet los zien van welzijn

25 feb om 01:00 uurtimer4 min
Gertjan Hanckmann van advies- ingenieurs- en ontwerpbureau Kragten voorspelt een koppeling tussen mobiliteit en…
Lees verder »

Groningen concretiseert plannen schonere stadslogistiek

25 feb om 01:00 uurtimer2 min
De gemeenteraad van Groningen neemt concrete maatregelen om de stadslogistiek verder te verduurzamen. De…
Lees verder »