Ontmoetingsplekken: broedplaatsen voor burgerinitiatief

woensdag 28 augustus 2019
timer 3 min
Heeft u het leerboek 'Slimme en Gezonde Stad' al in huis? In dit boek komen aspecten rondom het thema slim en gezond wonen én leven aan bod. In dit artikel gaan we in op ontmoetingsplekken in de stad.

Onze samenleving is steeds meer een participatiemaatschappij waarin burgers gewend raken om hun verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontwikkelen. Ontmoetingsplekken in de stad, zoals buurthuizen, sportaccomodaties en stadsparken dragen hier aan bij. De ontmoetingsplekken zijn belangrijke broedplaatsen voor het ontstaan van burgerinitiatieven.

Kansen

Wie mensen ontmoet, is niet meer alleen. Door ontmoetingen ontstaan kansen om met anderen op te trekken en door initiatief te nemen ontstaan kansen voor burgerparticipatie. Sinds 2014 zijn veel taken vanuit de Rijksoverheid verschoven naar de gemeenten. Hiermee is het budget voor veel initiatieven verlaagd, met als uitgangspunt dat burgers zélf kunnen bijdragen aan projecten.

Het netwerk ligt buiten de wijk

De woonsituatie is minder belangrijk geworden voor sociale contacten. Een groot deel van het netwerk van inwoners ligt buiten de eigen wijk. Andersom zijn specifieke groepen juist afhankelijker geworden van hun directe woonomgeving. Denk hierbij aan ouderen met een beperkte mobiliteit inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg steeds vaker in de wijk wonen.

Onderzoek

In 2008 is onderzocht hoe bewoners de sociale samenhang in hun eigen wijk beleven, met als vraag: “Wat associeert u als bewoner met ‘thuis voelen’ in de eigen buurt en welke gebeurtenissen of veranderingen hebben daar een positieve invloed op gehad?” Uit de gesprekken bleek dat inwoners drempelvrees hebben voor de bindingsaspecten van sociale cohesie. Als inwoners in hun buurt of wijk actief worden, hebben ze vaak de keuze uit meerdere mogelijkheden. De voorkeur gaat dan vaak uit naar activiteiten met een minder verplicht karakter. Ontmoeten is een sociale activiteit waar mensen waarde aan hechten, maar wordt vermeden als aan dat ontmoeten verplichtingen worden verbonden.

Inleving

Burgerinitiatieven kunnen alleen succesvol zijn als professionals van de gemeente en daaraan verbonden bedrijven en organisaties zich in de belevingswereld van burgers verplaatsen. Omdat mensen nu eenmaal verschillen, is er behoefte aan verschillende soorten ontmoetingsplaatsen. Gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen daarin een rol spelen door ruimten beschikbaar te stellen en deze samen met bewoners in te richten

Slimme en Gezonde Stad

Het lesboek is in gedrukte vorm te bestellen of gratis te downloaden.

 

Lees verder

Veranderende steden door infrastructuur en mobiliteit

24 feb om 11:28 uur
Stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit zijn nauw met elkaar verbonden. De verbinding tussen woon-…
Lees verder »

Mooiste rotonde van Nederland ademt groen

5 feb om 12:06 uur
De kleurrijke rotonde in het Noord-Hollandse dorp Warmerhuizen is uitgeroepen tot de Mooiste Rotonde van Nederland…
Lees verder »

Duurzaamheid hoog in het vaandel

7 jan om 10:27 uur
Valmont is leverancier van diverse soorten masten. “Stalen, aluminium en zelfs houten masten”, vertelt Jos Bergh,…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Voorkom verrassingen

15 dec 2020
“Infrastructuur is een middel om gedrag te sturen”, stellen Matthijs van Orsouw en Kirsten van Merwijk van XTNT. “…
Lees verder »

De huiselijkheid van een mega-parkeergarage

14 dec 2020
Geen imponerende innovaties maar ‘goede samenwerking’ en hoge eisen aan ‘warmte en gastvrijheid’ brachten ‘het…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »

Gronausestraat, Losser: Van barrière naar integraal onderdeel

8 dec 2020
De Gronausestraat in Losser was een doorgaande weg die het centrumgebied in tweeën splitste. Na herinrichting…
Lees verder »