Stikstofmaatregelen gepresenteerd

woensdag 13 november 2019
timer 4 min
Het kabinet heeft de eerste maatregelen in verband met de problemen rondom de programmatische aanpak stikstof gepresenteerd. Het betreft een breed pakket aan maatregelen. Onderdelen zijn investeringen in natuurherstel, verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 kilometer per uur, aanpassingen in veevoer en uitbreiding van de saneringsregeling voor varkenshouderij.

Uitgangspunt van deze maatregelen én van toekomstige maatregelen is dat de stikstofdepositie daalt, en dat 30 procent van deze daling ten goede komt aan versterking van de natuur en 70 procent ten goede komt aan nieuwe ontwikkelingen.

75 duizend woningen

Het pakket aan maatregelen moet (stikstof)ruimte opleveren om de vergunningverlening voor de bouw van 75 duizend woningen in 2020 mogelijk te maken, en om infrastructurele projecten doorgang te kunnen laten vinden. De problemen rondom stikstof treffen nu vooral de woningbouw, die vrijwel stil dreigt te liggen door de stikstofproblematiek.

Noodwet

Een noodwet die het mogelijk moet maken dat infrastructurele projecten op het gebeid van kustbescherming, wegenveiligheid en waterveiligheid door kunnen gaan, terwijl nog gewerkt wordt aan compensatie voor de stikstofdepositie van dergelijke projecten. Het betreft hier dan projecten die van belang zijn voor de veiligheid van het land, zoals bijvoorbeeld versterking van dijken.

Investeringen

Het kabinet investeert e. 250 miljoen in maatregelen die de natuur verbeteren en maatregelen die nodig zijn om de effecten van deze activiteiten te compenseren. In totaal trekt het kabinet e. 500 miljoen uit voor stikstofmaatregelen.

In december nieuw pakket

Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners om tot stikstofoplossingen te komen voor andere sectoren door meer (bron)maatregelen te nemen. In december komt het Rijk met een nieuw pakket, met als ambitie het mogelijk maken van een generieke drempelwaarde. Ook werkt het kabinet met prioriteit aan een collectieve regeling voor het legaliseren van activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding hoefden te doen en geen vergunning aan hoefden te vragen.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omlaag naar 100 kilometer per uur overdag. Tussen 19:00 en 06:00 blijft de maximumsnelheid respectievelijk 120 of 130 kilometer per uur, afhankelijk van de momenteel ter plaatste geldende maximumsnelheid.De stikstofruimte die deze snelheidsverlaging op korte termijn oplevert gaat naar zeven infra-projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder. 

Landbouw: veevoer

De landbouw is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de stikstofdepositie. De stikstofuitstoot moet ten eerste verminderd worden door de hoeveelheid eiwit in veevoer te verlogen. Een overschot aan eiwit in veevoer leidt tot meer stikstofuitstoot in mest. Door de hoeveel eiwit te verminderen in het voer kan de stikstofuitscheiding worden verlaagd en daarmee de uitstoot van stikstof naar het milieu, onder andere in de vorm van ammoniak. Ideeën van de sector worden hierbij betrokken.Een voorwaarde is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. 

Warme sanering varkenshouderij

Ook de bestaande ('warme') saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget was na de Urgenda-uitspraak al verhoogt van 120 naar 180 miljoen euro. Door varkenshouders die dat willen in de gelegenheid te stellen te stoppen met hun bedrijf moet de stikstofneerslag ook dalen. Samenvoegen en herindelen
Het rijk kijkt ook naar status en perspectief van kleine natuurgebieden. Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om natuurgebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden, opnieuw in te delen en samen te voegen. 

PFAS

De problematiek rondom PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) staan in principe los van de stikstofdepositie, maar veroorzaken ook onrust en problemen bij bouwprojecten. PFAS zijn chemische stoffen die vrijwel niet biologisch afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Grond waar PFAS in aangetroffen wordt mag op dit moment niet verplaatst worden. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) Van vroeg het RIVM eerder al om een tijdelijke achtergrondwaarde PFAS, het kabinet kondigt nu een vergelijkbare achtergrondwaarde voor de waterbodem aan. Dit wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met het RIVM en het kennisinstituut Deltares voor 1 december in kaart gebracht. Een lagere drempelwaarde voor de waterbodem geeft vooral baggerprojecten meer ruimte. De rijksbaggerdepots worden opengesteld voor de meest vervuilde baggerspecie die ook PFAS bevat.  Dit geeft op korte termijn een oplossing voor grote baggerprojecten, onder andere nabij IJmuiden, het Maas/Waal kanaal en de Nieuwe Waterweg.


Bodemkaarten gemeenten

Gemeente krijgen de mogelijkheid om versneld hun bodemkwaliteitskaarten te updaten. De vliegende brigade, een team van bodemexperts, is deze week van start om gemeenten en provincies bij de voorbereidingen hiervoor te helpen.Bronbeleid PFASHet kabinet werkt voor PFAS aan aangepast bronbeleid. Het kabinet wil dat in  Europa alle 6000 stoffen uit de PFAS-groep verboden worden, zodat de stoffen niet meer in het milieu terecht kunnen komen. 

Meer lezen

Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Eerdere reacties op verlaging maximumsnelheidAdvies Comissie-Remkes (inclusief rapport 'Niet alles kan')Maatregelenpakket stikstofproblematiek (Ministerie van LNV)

 

Lees verder

Wat zijn de mobiliteitsplannen van de politieke partijen?

26 jan om 15:02 uur
De Tweede Kamerverkiezingen staan op 17 maart voor de deur. Wat zijn de verschillende politieke partijen van plan…
Lees verder »

Wat kunnen we leren van de coronacrisis leren over gedragsbeïnvloeding?

25 jan om 14:32 uur
Tijdens de persconferenties van minister-president Rutte valt het woord ‘gedrag’ voortdurend. Met het gegeven dat…
Lees verder »

De kracht die de boel in beweging bracht

13 jan om 15:34 uur
Mobiliteitsgedrag was altijd moeilijk te veranderen. Velen werkten de afgelopen jaren om mensen uit de auto en in…
Lees verder »

Online evenement over experiment Snuffelfiets: fietsend meten met sensoren

11 jan om 14:30 uur
Sinds juni 2019 brengen ruim 500 inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov 2020
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »