Stikstofmaatregelen gepresenteerd

woensdag 13 november 2019
timer 4 min
Het kabinet heeft de eerste maatregelen in verband met de problemen rondom de programmatische aanpak stikstof gepresenteerd. Het betreft een breed pakket aan maatregelen. Onderdelen zijn investeringen in natuurherstel, verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 kilometer per uur, aanpassingen in veevoer en uitbreiding van de saneringsregeling voor varkenshouderij.

Uitgangspunt van deze maatregelen én van toekomstige maatregelen is dat de stikstofdepositie daalt, en dat 30 procent van deze daling ten goede komt aan versterking van de natuur en 70 procent ten goede komt aan nieuwe ontwikkelingen.

75 duizend woningen

Het pakket aan maatregelen moet (stikstof)ruimte opleveren om de vergunningverlening voor de bouw van 75 duizend woningen in 2020 mogelijk te maken, en om infrastructurele projecten doorgang te kunnen laten vinden. De problemen rondom stikstof treffen nu vooral de woningbouw, die vrijwel stil dreigt te liggen door de stikstofproblematiek.

Noodwet

Een noodwet die het mogelijk moet maken dat infrastructurele projecten op het gebeid van kustbescherming, wegenveiligheid en waterveiligheid door kunnen gaan, terwijl nog gewerkt wordt aan compensatie voor de stikstofdepositie van dergelijke projecten. Het betreft hier dan projecten die van belang zijn voor de veiligheid van het land, zoals bijvoorbeeld versterking van dijken.

Investeringen

Het kabinet investeert e. 250 miljoen in maatregelen die de natuur verbeteren en maatregelen die nodig zijn om de effecten van deze activiteiten te compenseren. In totaal trekt het kabinet e. 500 miljoen uit voor stikstofmaatregelen.

In december nieuw pakket

Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners om tot stikstofoplossingen te komen voor andere sectoren door meer (bron)maatregelen te nemen. In december komt het Rijk met een nieuw pakket, met als ambitie het mogelijk maken van een generieke drempelwaarde. Ook werkt het kabinet met prioriteit aan een collectieve regeling voor het legaliseren van activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding hoefden te doen en geen vergunning aan hoefden te vragen.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omlaag naar 100 kilometer per uur overdag. Tussen 19:00 en 06:00 blijft de maximumsnelheid respectievelijk 120 of 130 kilometer per uur, afhankelijk van de momenteel ter plaatste geldende maximumsnelheid.De stikstofruimte die deze snelheidsverlaging op korte termijn oplevert gaat naar zeven infra-projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder. 

Landbouw: veevoer

De landbouw is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de stikstofdepositie. De stikstofuitstoot moet ten eerste verminderd worden door de hoeveelheid eiwit in veevoer te verlogen. Een overschot aan eiwit in veevoer leidt tot meer stikstofuitstoot in mest. Door de hoeveel eiwit te verminderen in het voer kan de stikstofuitscheiding worden verlaagd en daarmee de uitstoot van stikstof naar het milieu, onder andere in de vorm van ammoniak. Ideeën van de sector worden hierbij betrokken.Een voorwaarde is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. 

Warme sanering varkenshouderij

Ook de bestaande ('warme') saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget was na de Urgenda-uitspraak al verhoogt van 120 naar 180 miljoen euro. Door varkenshouders die dat willen in de gelegenheid te stellen te stoppen met hun bedrijf moet de stikstofneerslag ook dalen. Samenvoegen en herindelen
Het rijk kijkt ook naar status en perspectief van kleine natuurgebieden. Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om natuurgebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden, opnieuw in te delen en samen te voegen. 

PFAS

De problematiek rondom PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) staan in principe los van de stikstofdepositie, maar veroorzaken ook onrust en problemen bij bouwprojecten. PFAS zijn chemische stoffen die vrijwel niet biologisch afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Grond waar PFAS in aangetroffen wordt mag op dit moment niet verplaatst worden. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) Van vroeg het RIVM eerder al om een tijdelijke achtergrondwaarde PFAS, het kabinet kondigt nu een vergelijkbare achtergrondwaarde voor de waterbodem aan. Dit wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met het RIVM en het kennisinstituut Deltares voor 1 december in kaart gebracht. Een lagere drempelwaarde voor de waterbodem geeft vooral baggerprojecten meer ruimte. De rijksbaggerdepots worden opengesteld voor de meest vervuilde baggerspecie die ook PFAS bevat.  Dit geeft op korte termijn een oplossing voor grote baggerprojecten, onder andere nabij IJmuiden, het Maas/Waal kanaal en de Nieuwe Waterweg.


Bodemkaarten gemeenten

Gemeente krijgen de mogelijkheid om versneld hun bodemkwaliteitskaarten te updaten. De vliegende brigade, een team van bodemexperts, is deze week van start om gemeenten en provincies bij de voorbereidingen hiervoor te helpen.Bronbeleid PFASHet kabinet werkt voor PFAS aan aangepast bronbeleid. Het kabinet wil dat in  Europa alle 6000 stoffen uit de PFAS-groep verboden worden, zodat de stoffen niet meer in het milieu terecht kunnen komen. 

Meer lezen

Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Eerdere reacties op verlaging maximumsnelheidAdvies Comissie-Remkes (inclusief rapport 'Niet alles kan')Maatregelenpakket stikstofproblematiek (Ministerie van LNV)

 

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »