TFMM: 'Arbo nekt het Nieuwe Werken'

maandag 22 maart 2010
timer 3 min
TFMM: 'Arbo nekt het Nieuwe Werken' De Taskforce Mobiliteitsmanagement concludeert dat de arbo-regels voor een veilige werkplek een negatief effect hebben op het aantal thuiswerkenden. Werkgevers vrezen schadeclaims voor letsel opgelopen tijdens het thuiswerken.
TFMM: 'Arbo nekt het Nieuwe Werken'

 

 

De werkgroep stelt dat de doelstelling om de spits met vijf procent terug te dringen door middel van thuiswerk, waarschijnlijk niet gehaald wordt.

Vrees voor schadeclaims


Honderden bedrijven met in totaal een half miljoen werknemers hebben sinds de oprichting van de Tasforce in 2008 in convenanten met de overheid afspraken gemaakt over het 'nieuwe werken', met daarin een prominente rol voor thuiswerk. Maar vanwege strenge arbo-regels zijn werkgevers terughoudend om personeel op grote schaal thuis te laten werken. Ze vrezen schadeclaims wegens rsi-, rug- of nekletstel, aldus de Taskforce Mobiliteitsmanagement. “Zelfs de Rabobank en Microsoft, die hierin toch vooroplopen, houden zich in. Een uitspraak in 2006 over een werkneemster die een schadevergoeding moest krijgen na letsel bij thuiswerk, veroorzaakt nog steeds angst onder werkgevers”, verklaart Lars Lutje Schipholt, secretaris van de Taskforce Mobiliteitsmanagement.

Casus


De werkneemster in kwestie spande een rechtszaak aan tegen haar werkgever, een pensioenfonds. Door haar werk, dat ze twee dagen per week thuis uitvoerde, liep ze RSI-klachten op. De werkneemster had de pc op een door haarzelf gemaakt bureaublad gezet en zelf een bureaustoel geregeld. Het Hof was van oordeel dat een werkgever ook verantwoordelijk is voor werkplekken bij detachering of thuiswerken. De werkgever stelde  dat de werkneemster, gelet op haar leeftijd en opleidingsniveau, zelf aansprakelijk was voor gebrekkige zaken.

Zorgplicht


Hof stelde daarentegen dat de zorgplicht van de werkgever voorop staat. Volgens het oordeel had de werkgever zich niet gehouden aan de normen die golden op het gebied van arbeidsomstandigheden doordat de werkplek niet was aangepast, er geen voorlichting was gegeven over economisch werken en beeldschermwerk en ook niet gezorgd was voor de juiste arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek. Eventuele nalatigheid van de werkneemster om de werkgever te wijzen op gebrekkige voorlichting of eventuele aanpassingen, was volgens het Hof in verhouding tot de schending van de zorgplicht van de werkgever van zo'n gering gewicht dat dit geen verandering bracht in de aansprakelijkheid van de werkgever. Het hoger beroep werd afgewezen.

(Bron: ArboConcreet nieuwsbrief juni 2007)

Regels ter discussie


Eind januari hield de TFMM al een besloten Expertsessie Arbo en Telewerken naar aanleiding van de discussie over de mate waarin bestaande Arbo-regelgeving een belemmering vormt voor de introductie van tijd- en plaatonafhankelijk werken. Doelstelling van de expertsessie was het inventariseren van de knelpunten en met hiervoor relevante partijen bespreken wat eventuele oplossingsrichtingen zijn. De TFMM wil nu in overleg met de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties de arboregels ter discussie stellen.

Whitepaper
'In and out-of-office working; Juridische aspecten van het nieuwe werken voor werkgevers'

De Amsterdamse bedrijfsjurist en industrieanalist Victor de Pous publiceerde in 2009 in het rapport 'In and out-of-office working; Juridische aspecten van het nieuwe werken voor werkgevers'. Lees hier een samenvatting van het rapport. Het complete rapport wordt verkocht via www.automatiseringgids.nl/rapporten.