Toegangsregulering met camerahandhaving: een samenvatting

maandag 18 november 2019
timer 3 min
Betrouwbare, hoge resolutie kentekencamera's hebben tot een nieuwe vorm van handhaving op (stads)toegang geleid; camerahandhaving. Een uitstekend alternatief voor bollards, maar meer dan een handhavingstool. In de vorige edities van Verkeer in Beeld hebben we uitgebreid aandacht besteed aan deze innovatie in toegangsregulering. Tijd voor een samenvatting.

Fysiek naar virtueel

Gemeenten kiezen steeds vaker voor handhaving met kentekencamera’s in plaats van bollards, zo vertelden wij in editie 2 van Verkeer in Beeld. De betrouwbare, hoge resolutie camera’s controleren op basis van kentekens of een voertuig een gesloten gebied in mag. Een handhaver controleert de geconstateerde overtredingen op afstand en onderneemt hier actie op. 24/7 handhaving zonder storingen of hoge onderhoudskosten.

Verkeerskundige maatregel

Camerahandhaving is geen handhavingstool, het invoeren is meer dan een optie aanzetten in een handhavingspakket. Het is een verkeerskundige maatregel om een bepaald beleid uit te voeren, bijvoorbeeld het autoluw maken van de binnenstad of het vrij houden van een voetgangersgebied. Bij het invoeren komt ook meer kijken dan het ophangen van kentekencamera’s en het inrichten van de backoffice.

De stappen naar camerahandhaving

In het beleidskader ‘Digitale handhaving geslotenverklaring en voetgangersgebieden’ beschrijft het OM welke stappen gemeenten moeten nemen om camerahandhaving in te voeren. Rogier Kuypers (Adviseur digitale handhaving bij Empaction) heeft veel ervaring met het implementeren van camerahandhaving en vertelde hierover in editie 4.

 

De implementatie start met een situatieschets waarin is vastgelegd in welk gebied er gehandhaafd gaat worden, op basis van welke beleidsmaatregel en welk verkeerbesluit. Bepaal het doel wat je als gemeente wilt bereiken en hoe dit gecommuniceerd gaat worden. Dit vormt de functionele omschrijving en is de basis voor het projectplan met projectdefinities, wat kaderstellend fungeert voor het hele implementatietraject en het beheer.

Succesvolle implementatie

Het doel van camerahandhaving is niet het beboeten van overtreders, maar een gedragsverandering teweegbrengen om de leefbaarheid te vergroten. Een juiste inrichting van de openbare ruimte draagt hier aan bij. Alleen een verkeersbord blijkt vaak niet voldoende, neem naast bebording de gehele weginrichting mee zoals bestrating en belijning. De maatregel moet voldoende duidelijk en logisch ogen en binnen het verwachtingspatroon van de automobilist liggen.

Informeer belanghebbenden

Ook het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij het traject draagt bij aan een succesvolle implementatie. Oude ID-systemen zoals pasjes of druppels en het aanvragen er van worden gedigitaliseerd en werken op basis van het voertuigkenteken. Door vroegtijdig duidelijk te communiceren wordt het draagvlak vergroot en worden onnodige sancties voorkomen. Het Parket CVOM vraagt hier expliciet om. Daarnaast kunnen maatregelen ter plekke helpen mensen te laten wennen. Vele gemeenten hebben succesvol verschillende maatregelen toegepast zoals (tijdelijk) extra bebording en promotieteams.

Goede voorbereiding is het halve werk

Camerahandhaving draagt met 24/7-controle bij aan een adequate en efficiënte handhaving van alle geslotenverklaringen (C-borden) en voetgangersgebieden (bord G07) en is naast permanent ook als tijdelijke installatie toe te passen. Een goede voorbereiding draagt bij camerahandhaving succesvol te implementeren. Ervaren partijen zoals Brickyard en Empaction helpen u hier graag bij.

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 5, november 2019.

 

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »