Van living lab naar slim en gezond stedelijk ontwerp

vrijdag 22 maart 2019
timer 3 min
De slimme en gezonde stad van de toekomst werd op 18 februari vrij helder geschetst tijdens het seminar 'Slim en gezond stedelijk ontwerp: een blik op de toekomst van het Beurskwartier'. Deze slotbijeenkomst van het Living Lab Utrecht Slimme en Gezonde Stad (SGS) werd georganiseerd om de opbrengsten te delen van het Living Lab zelf en van het Programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van IenW.

Door: Annelies Kant


In 2016 startte het Lab met de vraag: “Waar zetten we op in met gezond stedelijk leven voor iedereen en hoe lossen we dat samen op? Het Lab stelde gezondheid en een gezonde leefomgeving centraal en werkte daaraan vanuit de onderwerpen circulaire economie, klimaatneutrale en -robuuste steden, schone en duurzame mobiliteit en het uitnodigen tot gezond gedrag. De resultaten zijn aangeboden aan de gemeente Utrecht als inbreng voor de Omgevingsvisie voor het ‘slimme en gezonde’ Beurskwartier en het Lombokplein. Ze dragen daarin bij aan verschillende ambities: een autovrij middengebied, een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk, groene looproutes, eigen warmte- en koudevraag voorziening, eigen wateropvang en circulair bouwen. 


Reflectie ontwerpend onderzoek

Peter Steijn, themadirecteur Gezond Stedelijk Leven bij de gemeente Utrecht: “In het Living Lab zijn we met elkaar op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen. Door af te wijken van de reguliere werkwijze, was er ruimte om nieuwe dingen te bedenken. Het is goed gelukt.”  


Plannen moeten bijdragen aan gezondheid en geluk

Rijksadviseur Daan Zandbelt zette de plannen voor het Beurskwartier in het bredere perspectief van duurzame en gezonde verstedelijking. Hij pleit ervoor om alle plannen te toetsen aan ‘gezondheid’ en ‘geluk’. “Scoren ze daar onvoldoende op, dan is het per definitie een slecht plan.” Tegelijkertijd is het nodig om grote opgaven in samenhang te beschouwen. Dit zijn: klimaatadaptatie, transitie van de landbouw in het landelijk gebied, verstedelijking en de energietransitie. Volgens Zandbelt is er geen tijd, geld of ruimte om deze opgaven los van elkaar op te pakken. “Als er 100.000 huizen bij worden gebouwd, moeten we op een andere manier over mobiliteit nadenken. Zo kunnen we meer de nabijheid promoten en functies mengen.” Door kwaliteit voorop te stellen en te kijken naar de lange termijn, krijgen we een rijker, hechter en schoner Nederland, stelde de Rijksadviseur.

 

Meer informatie vindt u op hier.


Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 1, Maart 2019

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »