"Van vervoerarmoede naar mobiliteitsgeluk"

donderdag 29 maart 2018
timer 3 min
Hoe maken we een inclusief mobiliteitssysteem? Hoe komt dit onderwerp op agenda`s van beslissers? Onder leiding van Hugo van der Steenhoven (Hugocycling) reiken deelnemers aan de workshop op het congres Happy Mobility bouwstenen aan.

Een rode draad is een brede oproep die zij doen, om in mobiliteitsland af te stappen van traditionele, infragerichte aanpakken. “In plaats van kosten-batenanalyses produceren, meer normatief durven denken”, zeggen uiteenlopende deelnemers. Van der Steenhoven zelf is als adviseur nauw betrokken bij projecten die vervoerarmoede bestrijden, zoals Fietsen op Zuid: een beweging die in dit Rotterdamse stadsdeel een fietscultuur op gang brengt.

Mobiliteitsgeluk Index

Martijn van de Leur van De Verkeersonderneming legt uit hoe een Mobiliteitsgeluk Index is getest. Door te weten wat bewoners op mobiliteitsgebied ervaren, komt in beeld wat goed en wat slecht gaat. De subjectieve, individuele scores hebben betrekking op uiteenlopende domeinen, zoals de situatie op het gebied van ‘gezondheid’, ‘armoede’ en ‘idee van vrijheid’.  De aanpak is geschikt, zegt hij, om op grotere schaal te gaan gebruiken. Karel Martens, hoogleraar in Tel Aviv, juicht de benadering toe. Hij pleit gedreven voor meer gerechtigheid, meer rekening houden met iedereen, in de wereld van verkeer- en vervoer. 

Lopen

Deelnemers vullen aan en brengen andere aspecten naar voren. Een vertegenwoordiger van een woningcorporatie uit Rotterdam: “Het bestaan van armoede op grote schaal is aangetoond. Moet dan niet vooral veel luider worden geroepen: maak het openbaar vervoer gratis?”


Ook het lopen als belangrijke factor voor happy mobility krijgt aandacht. Tips en tools voor het lopen in het leven van alledag zijn te vinden op www.gewoongezondlopen.nl. Wim Bot van de Fietsersbond sluit zich daarbij aan: “De voetganger is een grote blinde vlek in mobiliteitsbeleid. De ruimte zo inrichten dat op een kwartier loopafstand heel veel bestemmingen bereikbaar zijn, is een belangrijke sleutel”.

Vervoerbudget

Een Amsterdamse manager doelgroepenvervoer vertelt over een experiment om bewoners met een achterstand een vervoerbudget te geven. Vervolgens wordt gemonitord waaraan zij het besteden: “Een kwestie bij geslaagde proeven is wel om door te kunnen gaan, op te schalen. Al is er gelukkig ruimte voor een experiment, de wet- en regelgeving is star”. Een jongere bijvoorbeeld die hulp nodig heeft met vervoer woont in Osdorp, ver in Amsterdam West. Hij gaat op school in Zuidoost en sport in Noord. Het systeem schrijft voor dat zo iemand wel zes, zeven uur op per dag onderweg moet zijn. 

Signalen naar Den Haag

Beleidsmakers zien graag zogenaamde ‘harde’ getallen en indicatoren. Tijdens de workshop blijkt dat hier vooruitgang wordt geboekt. Signalen om vervoerarmoede in beeld te brengen, hebben Den Haag bereikt. Het Rijk is gestart met onderzoek op dit terrein, geeft Peter Jorritsma van het KIM (Kennis Instituut voor Mobiliteit) aan.

Door Derk van der Laan

Lees verder

Fietsen binnenkort verboden in deel centrum Den Haag

13 aug om 15:44 uur
Na de zomer is fietsen in een groot deel van de Haagse binnenstad verboden tussen 11:30 en de sluitingstijd van de…
Lees verder »

Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

29 jul om 11:05 uur
Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones…
Lees verder »

Pilot N201: vrachtverkeer sneller en schoner dankzij iVRI’s

20 jul om 11:06 uur
Gedurende zes weken vóór de coronacrisis werd op de N201 over een traject van 14 kilometer van en naar Mijdrecht…
Lees verder »

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »