Verbinder zoekt verschillen om tot gezamenlijk perspectief te komen

maandag 4 maart 2019
timer 5 min
De gebruiker is steeds vaker de verbindende factor in de mobiliteitsplannen. Ze nemen vaker eigen initiatief en stellen steeds meer vragen. Het antwoord hierop richting deze gebruikers is een integraal en flexibel plan, dat aansluit bij de ontwikkeling van morgen. Young professional Evan van der Palm van Movares Adviseurs & Ingenieurs zoekt kansen om als verbinder op te treden bij integrale vraagstukken waarin de gebruiker centraal staat.

Door: Evan van der Palm

De ontwikkelingen op gebied van mobiliteit gaan steeds sneller en dat maakt het lastiger om langetermijnvisies op te stellen. De grote Nederlandse gemeenten werken daarom steeds vaker met adaptief mobiliteitsbeleid: ze schetsen een eindbeeld en stellen elk jaar doelen bij. De verbindende schakel in deze plannen is de gebruiker en zijn interactie met de buitenruimte.
 
De adviseurs en ingenieurs van Movares werken vanuit de gedachte wij verbinden. We halen energie uit integrale projecten, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken, ongeacht disciplines of leeftijd. Ik ervaar dat een mix van leeftijden en disciplines zorgt voor efficiëntie en kwaliteitsborging. 

Informatieachterstand

Overheden in Nederland proberen over hun gemeentelijke grens heen te kijken en visies op te stellen voor de gehele regio. Als ingenieursbureau worden wij regelmatig ingehuurd om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van mobiliteitsvisies. Vaak zijn dit processen waar overheden al jaren mee bezig zijn. Dan is het een uitdaging om op deze informatieachterstand in te lopen en de opdrachtgever goed en adequaat te adviseren. 

Bouwstenen gebiedsvisie

Onlangs hebben we een provincie geholpen bij het vinden van bouwstenen om een dijkring perspectief op te stellen. De krappe beschikbare ruimte in combinatie met verschillende modaliteiten en reismotieven zorgden voor onveiligheid en bereikbaarheidsproblemen. De opdracht was om dit samen te doen met de omgeving. De omgeving maakte de keuzes en wij adviseerden op gebied van modaliteitskeuze en kansen voor nieuwe vervoersmiddelen, zoals de e-bike en zelfrijdende voertuigen. Het projectgebied was zeer divers en groot, met daarin veel verschillende stakeholders en kleine dorpen met een eigen identiteit. 
 
Daarnaast zijn de inwoners sterk vertegenwoordigd in belangengroepen en wijkraden. Toen het project begon bestond het gebied uit tien gemeenten, twee provincies, een regio organisatie, een veiligheidsregio, een waterschap en de Rijksoverheid. Na het project vond een verschuiving plaats van gemeenten en provinciegrenzen. Een uitdagend krachtenveld dus.

Participatieproces

Om zo snel mogelijk gebiedskennis op te doen, hebben we bij de start van de opdracht een efficiënt en interactief stakeholderproces georganiseerd. Hierdoor kregen we specifieke gebiedskennis en draagvlak vanuit de verschillende stakeholders, we noemen dat ‘Mutual Gains Approach’.  Het doel van deze aanpak is om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij onderhandelingen over de opgave en dat aan hun belangen wordt tegemoetgekomen bij het vormgeven van oplossingen. 
 
In plaats van de energie te steken in het bij elkaar brengen van standpunten, probeerden we begrip te creëren voor elkaars belangen. Het was ons doel dat het niet onze visie werd, maar een gezamenlijke visie. Het nadeel van deze methode is dat je als projectteam geen draagvlak kunt beloven, maar wel een voorspelbare omgeving. 
 
Door de stakeholders te verdelen in drie categorieën, must have (overheden), nice to have (belangengroepen en wijkraden) en to inform (bewoners), bedachten we een slimme methode om een volledig beeld van het gebied te krijgen. Wat ik erg leuk vond, is dat we de interviews met de betrokkenen van overheden in duo’s (senior-junior) hebben gedaan. Zo kon ik veel leren over hoe je het beste actief kunt luisteren, maar ook hoe je een gesprek kunt sturen/beïnvloeden. 
 
De overige stakeholders hebben we betrokken door middel van een interactieve website. Het bouwen van de website was een leuk en creatief proces tussen young professionals van onze afdeling Visuals. We zaten op één golflengte en konden hierdoor snel een passende site maken.

Samenwerking leidde tot gezamenlijke visie

Het mooie van dit project, was dat we in een korte tijd een efficiënte en interactieve manier hebben gevonden om veel integrale gebiedskennis op te doen. Dit was de input voor een co-creatie dag, waar we samen met seniors en young professionals de stakeholders hebben begeleid. 
 
Het doel van de dag was om gezamenlijk een keuze te maken over welke type modaliteiten wenselijk zijn op de dijkring. Op de korte termijn moest de dijk beter en veiliger worden benut en op de lange termijn hebben we een voorstel gedaan om het provinciale netwerk uit te breiden en het verkeer op de dijkring op te vangen. 
 
Door deze samenwerking zijn we gekomen tot een gezamenlijk perspectief waarin de gebruikers centraal staan. Young professionals zijn op zichzelf geen succes, maar het is de kracht van samenwerking tussen jong en oud en disciplines. Young professionals leveren energie en frisse denkbeelden en de senioren combineren dit met hun inzicht en ervaring.

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld nummer 1, maart 2019. 
 

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »