'We moeten de discussie voeren, maar wel op basis van de feiten'

dinsdag 11 december 2018
timer 5 min
De Nederlandse smart mobilitykoers verschuift in 2019 van testen naar toepassen, vertelt Marije de Vreeze in het Trendboek Mobiliteit 2019. De manager ITS Netherlands van Connekt verzorgt op 7 februari 2019 een keynote op Biind Brainz, waarop ze u meeneemt in deze ontwikkelingen.

Begin oktober verstuurde minister Van Nieuwenhuijzen de brief ‘Smart mobility Dutch reality’ naar de Tweede Kamer, waarin zij een koerswijziging aankondigde. Waar Nederland de afgelopen jaren vooral bekend stond als land waar intelligente transportsystemen (ITS) worden getest, gaan we in 2019 die innovaties juist toepassen in de praktijk.


“Daarbij moeten meer naar buitenlandse voorbeelden kijken”, vertelt De Vreeze, “en de discussie met elkaar niet uit de weg gaan. We kunnen van elkaar leren.” In de mobiliteitswereld ziet zij de verhoudingen van het maatschappelijk debat doorklinken: mensen nemen een standpunt in en vermijden de discussie. Terwijl we volgens De Vreeze juist de discussie meer moeten aangaan op basis van de feiten.


Connekt, een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, wil juist wél op basis van die feiten de discussie aangaan, door de impact van maatregelen in kaart te brengen en ontwikkelingen meetbaar te maken.

Juiste mensen om de tafel krijgen

Zo worden onder meer de zeven landelijke MaaS-pilots, ondersteund door het ministerie van I&W, uitgerold. Veel van de Connekt-leden zijn actief nieuwe diensten aan het ontwikkelen. En daarin is die discussie erg van belang aldus De Vreeze. “Onze leden signaleren bepaalde barrières: ze lopen tegen bureaucratie aan of hebben te maken met technologische hobbels of lopen met vragen over de impact van nieuwe ontwikkelingen. Dan moeten overheden en bedrijven, maar vooral de juiste personen, dus met elkaar om tafel.”


Ze noemt als voorbeeld de discussie over mogelijkheden voor betalen in het OV bij MaaS-diensten. “In dat gesprek moet naast TLS, de partij achter de ov-chipkaartdata, ook een creditcarddienst als VISA aan tafel zitten. Die moeten we erbij betrekken.” Een ander voorbeeld vindt ze in de stadslogistiek. “Je ziet dat gemeenten steeds vaker milieuzones instellen, maar dat zijn hele enkelvoudige normen. Dat moet flexibeler kunnen – en veel van onze leden hebben hiervoor oplossingen, die wij in 2019 verder met ze uitwerken tot een Intelligent Access Program. De Nederlandse markt is dan eigenlijk al te klein, dus we bekijken dit echt als een exportproduct.”

Kijk naar het buitenland

In het buitenland is bovendien al veel geëxperimenteerd en uitgeprobeerd. Dus als we willen weten wat in Nederland werkt, hoeven we maar naar het buitenland te kijken. De Vreeze zegt dat Nico Larco, professor aan de Universiteit van Oregon, vertelde dat de e-scooter in Amerika al binnen twee weken nadat deze op de markt kwam, winstgevend werd. “Dat betekent dus dat die ontwikkeling onomkeerbaar is. Als stad moet je al gaan nadenken hoe je e-scooters wilt toelaten, hoe je dat wilt reguleren.”


En dat is niet het enige buitenlandse voorbeeld waar we lering uit kunnen trekken. In Finland staat MaaS hoog op de beleidsagenda. En in Wenen wordt de smart city-wijk?Seestadt?Aspern ontwikkeld, waar de overheid meer nieuwe toepassingen toelaat en reguleert. Uit die buitenlandse voorbeelden kunnen wij lering trekken: willen wij het ook zo doen?”

Waar staan we met smart mobility?

In 2019 wil Connekt graag een overzicht maken voor waar Nederland staat op het gebied van smart mobility. “De kennis en kunde uit ons netwerk willen we ophalen en samenbrengen in een Outlook voor Smart Mobility: met een breed gedragen beeld van haalbare routes naar een bereikbaarder, veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem in 2030 en 2050, gebaseerd op feiten.”


Voor de logistieke sector is er in 2018 al zo’n overzicht gemaakt, op basis van gegevens vanuit het netwerk. “We kwamen erachter dat we, ondanks dat er al veel is geëlektrificeerd in de stadslogistiek, het nog zes keer beter moeten doen om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Zo’n Outlook helpt om inzicht te krijgen.”


Veel regelgeving voor smart mobility wordt op Europees niveau gemaakt. In dat kader is de samenwerking met Ertico, de Europese ITS-organisatie, erg waardevol. “Komend jaar vindt het ITS Europe Congres plaats in de Brainportregio Eindhoven. We verwachten meer dan 3000 bezoekers vanuit meer dan 40 landen.” Wat De Vreeze betreft komt de organisatie van het Europese ITS-congres op een perfect moment, na de jaren van experimenteren: ”Met dit congres laten we de wereld zien wat we al doen, het thema is dan ook: Fulfilling ITS Promises.”

Biind Brainz

Op 7 februari verzorgt Marije de Vreeze de keynote tijdens het dagdeel Smart Mobility op Biind Brainz. Tijdens de keynote vertelt ze je meer over deze ontwikkelingen en over de mogelijkheden om er concrete opgaves mee op te lossen.


Nadien worden een aantal van deze concrete opgaven verder uitgediept tijdens enkele parallelsessies. Met onder meer Parvin Hoseini van de provincie Noord-Holland over het toekomstige mobiliteitsbeleid van de provincie en Tom Jacobs van het Noord-Limburgse samenwerkingsverband Trendsportal, dat met smart mobility vervoersarmoede bestrijdt.


Voor het actuele programma, meer informatie en aanmelden, gaat u naar: www.biindbrainz.nl.


Dit artikel verschijnt op 23 december in het Trendboek Mobiliteit 2019, die voor onze klanten alvast te downloaden is in onze bibliotheek.

Marije de Vreeze, manager ITS Netherlands bij Connekt.

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »