Werkzaamheden Haak om Leeuwarden hervat

dinsdag 29 mei 2012
timer 2 min
In opdracht van Rijkswaterstaat  pakt de aannemer de eind maart stilgelegde werkzaamheden aan de Haak om Leeuwarden weer op. Dit is mogelijk geworden nu het ministerie van EL&I  hiervoor ontheffing heeft verleend.
Werkzaamheden Haak om Leeuwarden hervat

Stil gelegd


Na de tussenuitspraak van de Raad van State op 21 maart over de ontheffing Flora en Faunawet is een deel van de werkzaamheden stil gelegd. Het betrof werk dat raakt aan  een aantal beschermde  diersoorten waarvan Raad van State aangegeven heeft dat de Ontheffing aangepast moet worden. Het ministerie van EL&I kreeg van de Raad van State acht weken de tijd om dit te repareren.  
 

Modderkruiper


Vorige week heeft EL&I  de aangepaste ontheffing verleend om te mogen werken in het leefgebied van de kleine modderkruiper en bittervoorn. Dit is aanleiding voor Rijkswaterstaat om de werkzaamheden te hervatten. Concreet betekent dit dat sloten weer gedempt kunnen worden en er waar nodig nog ecologisch gevist wordt. Allerlei werkzaamheden zoals het spuiten van zand, het tijdelijk verleggen van de rijksweg bij Werpsterhoek en het verleggen van kabels en leidingen lagen in afwachting hiervan noodgedwongen stil.

2014


Op dit moment is het nog niet zeker of er consequenties zijn als gevolg van het stil liggen van de werkzaamheden. Uitgangspunt is wel dat de weg nog steeds eind 2014 wordt opengesteld voor het verkeer.

Aanbesteed


Rijkswaterstaat realiseert het gedeelte tussen de Hendrik Algrawei en Hemriksein/Wirdum. Dit zuidelijke gedeelte is in november 2011 aanbesteed en gegund aan de aannemerscombinatie De Heak Súd. De regie over het totale project ligt bij Rijkswaterstaat. De Haak om Leeuwarden wordt eind 2014 voor het verkeer opengesteld.

Vrij Baan


De Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Vrij Baan. Een infra-programma met ca. 40 projecten van de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Lees verder

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »