Autodelen heeft potentie!

donderdag 8 januari 2015
timer 3 min
Het aantal deelauto's groeit al jaren. En sinds de komst van 'peer-2-peer carsharing' (particulieren die hun auto, bijvoorbeeld via een organisatie zoals Snappcar, tegen betaling uitlenen aan een ander) is de groei nog meer versneld. Tussen maart 2013 en maart 2014 bedroeg die groei ruim 110 procent. Dat blijkt het uit Dashboard duurzame en slimme mobiliteit van CROW-KpVV.

Jonge stedelingen met een actief en sociaal leven

Autodelen is nu nog beperkt tot een kleine groep. De TNS NIPO monitor Autodelen laat zien dat 1% van de Nederlanders aan autodelen doet. Het gaat hier om een select gezelschap van vooral hoogopgeleide, jonge stedelingen met een actief en sociaal leven. Autodelen is iets wat bij hun sociale identiteit hoort. Ze hebben meer dan gemiddeld andere autodelers in hun vrienden- of kennissenkring. Ze vinden ook dat autodelen iets is wat bij hen past.

 

Ook kansen buiten deze selecte groep

Wij verwachten dat autodelen niet tot deze selecte groep beperkt blijft. De cijfers laten zien dat er veel dynamiek in de ontwikkeling zit; zo geeft ruim 60% van de autodelers aan pas in 2011 of later met autodelen te zijn gestart. In Nederland staat daarnaast een vrij grote groep van 19% open voor autodelen.

 

Van houding naar gedrag

De vraag is wel of de positieve grondhouding van de groep die er open voor staat er toe leidt dat men daadwerkelijk gaat autodelen. Een deel van de potentiële autodelers oriënteert zich in ieder geval al wel op autodelen: een derde (33%) heeft zich al verdiept in de mogelijkheden van autodelen. Dat kan betekenen dat het voor deze groep al concreter aan het worden is.

 

Vrienden als ambassadeurs

Eerder zagen we dat autodelers vaak vrienden zijn van andere autodelers (78% van de autodelers kent ook anderen die autodelen). Autodelen lijkt een fenomeen dat zich in een specifieke sociale groep afspeelt en zich wellicht ook wel zo verspreidt. Binnen de groep potentiële autodelers kent 36% al mensen die aan autodelen doen (tegenover 6% van alle Nederlanders). Het lijkt er op dat autodelen - zoals wel vaker bij innovaties het geval is - via mond-tot-mond reclame verspreid wordt.

 

Over op autodelen als…

Onder welke omstandigheden zouden potentiële autodelers overgaan tot autodelen? Wat verleidt hen om de stap te maken? Het zijn vooral praktische aspecten: autodelen wordt vooral een oplossing als de eigen auto te duur wordt (46%) of vervangen moet worden (26%). Veranderingen in de privé- of werksituatie kunnen dus invloed hebben, maar ook de toestand van de eigen auto.

 

Lage switching costs en de wet van de toenemende meeropbrengsten

Tot slot wijst Koen Frenken er in zijn CVS paper uit 2013[1] op dat de kans op groei voor autodelen bevorderd wordt door onder andere lage switching costs (starten met autodelen vergt nauwelijks investeringen) en de wet van de toenemende meeropbrengsten (hoe meer gebruikers, hoe groter het aanbod en de variëteit van auto’s in de buurt en hoe lager wellicht de prijs). Daarmee wordt de kans dat steeds meer mensen gaan autodelen nog aannemelijker.

 

Kortom: voldoende redenen om optimistisch te zijn over de potentie van autodelen! Hoe ziet u de potentie van autodelen? Deel uw mening via LinkedIn! De beste, meest onderbouwde reacties worden gebundeld in de nieuwe LinkedIn rubriek van Verkeer in Beeld magazine. 

 

http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_009.pdf

Auteurs: Ageeth Ettema en Matthijs de Gier - research consultants TNS NIPO

Er zijn voldoende redenen om optimistisch te zijn over de potentie van autodelen

Lees verder

Hoe faciliteren we duurzame groei?

12 apr om 10:58 uur
Wat kan de invloed van parkeerbeleid zijn op gebiedsontwikkeling? “Met die vraag zijn we op onderzoek gegaan in de…
Lees verder »

Wat zijn de mobiliteitsplannen van de politieke partijen?

26 jan om 15:02 uur
De Tweede Kamerverkiezingen staan op 17 maart voor de deur. Wat zijn de verschillende politieke partijen van plan…
Lees verder »

Wat kunnen we leren van de coronacrisis leren over gedragsbeïnvloeding?

25 jan om 14:32 uur
Tijdens de persconferenties van minister-president Rutte valt het woord ‘gedrag’ voortdurend. Met het gegeven dat…
Lees verder »

De kracht die de boel in beweging bracht

13 jan om 15:34 uur
Mobiliteitsgedrag was altijd moeilijk te veranderen. Velen werkten de afgelopen jaren om mensen uit de auto en in…
Lees verder »

Online evenement over experiment Snuffelfiets: fietsend meten met sensoren

11 jan om 14:30 uur
Sinds juni 2019 brengen ruim 500 inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »