Blog: Mag het een tonnetje minder

maandag 7 oktober 2019
timer 4 min
Als onze binnensteden 'no go'-areas worden voor zware vrachtwagens, stevenen we volgens Walther Ploos van Amstel af op een probleem. Want we kunnen niet zonder zwaar vrachtvervoer. Gemeenten en vervoerders moeten eerder in gesprek.

Door Walther Ploos van Amstel


Door de slechte staat van de kades en bruggen, kunnen zware vrachtwagens niet overal meer komen in de stad. Niet alle rioleringen, niet alle bruggen en niet alle kademuren zijn gebouwd voor zwaar verkeer. Er komen nog strengere regels en delen van de binnenstad worden ‘no-go-areas’ voor vrachtwagens. Met de komende zero emissiezones worden elektrische vrachtwagens ook nog eens zwaarder. Zonder transport staat alles stil.

Veel meer kleine vrachtwagens

Zware vrachtwagens zijn goed voor 20 procent van de vrachtbewegingen in de steden. Maar die vrachtwagens zorgen wel voor meer dan 80 procent van al het vervoerde volume en gewicht. Ze zitten ook allemaal tot aan de nok vol met afval en leveringen voor de horeca, winkels en bouw. Een volle, zware vrachtwagen die straks de stad niet meer in mag leidt tot 6 tot 10 lichtere vrachtwagens.

 

Voor bijvoorbeeld de bouw zijn enorme hoeveelheden zand, straatstenen, rioolpijpen en beton nodig. Dat is haast ondeelbare lading. De 7,5 ton-zone zou betekenen dat er veel meer bouwvrachtwagens de stad in moeten. Zo’n van 15 tot 20 procent van de bouwkosten zijn transportkosten. Bouwen wordt veel duurder; 10 tot 15 procent. Dat geldt zowel voor woningen als voor infrastructuur.

 

De helft van het volume aan bouwstoffen gaat naar onderhoud en aanleg van publieke infrastructuur; volle vrachtwagens met zand, beton, stenen en rioolbuizen. Moeten we dan maar stoppen met het onderhoud aan fietspaden, verbeteren van de riolering, de aanleg van openbaar vervoer en fietsparkeerkelders? Hoe gaan we dat organiseren?

Bouwroutes XXL

Natuurlijk mag het zware verkeer niet leiden tot schade aan de infrastructuur. De oude binnensteden zijn niet gebouwd voor al die zware vrachtwagens. Maar, de gemeente kan wel kiezen om gericht te investeren in een stevige binnenstedelijke infrastructuur die een beetje meer kan hebben. Op basis van toekomstige bouwplannen, met gebruik van verkeersmodellen, kunnen die 'extra verstevigde' routes prioriteit krijgen; bouwroutes XXL.

 

Bij alle maatregelen ontbreekt een onderbouwing van de maatschappelijke effecten, kosten en baten van maatregelen en investeringen (of het ontbreken daarvan). Die investeringen betalen zich misschien wel snel terug, omdat er minder vrachtbewegingen nodig zijn. Het is meteen een goede reden voor een discussie over beprijzen van vrachtverkeer in steden. Want: voor wat, hoort wat.

Slimme bouwlogistiek

Met slimme sensoren en monitoring van de infrastructuur kunnen de 'verstevigde' voorkeursroutes (ook over water) worden gemaakt die minder schadegevoelig zijn (en veiliger). De communicatie tussen vrachtwagen en infrastructuur voor slimmer onderhoud en beheer van infrastructuur wordt al breed toegepast op snelwegen. Waarom nog niet in de steden?

 

Aannemers moeten ook slimmer gaan werken met innovatieve bouwlogistieke concepten als bouwhubs. Vervoer over water biedt ook kansen voor sommige steden. Er zijn slimme control towers nodig waarin de partners in de bouwketen data over transport en verkeersdata delen. De overheid kan de bouwers vervolgens ondersteunen met intelligent access en verkeersdata voor een betere, veiligere en stillere doorstroming. Bij intelligent access delen ondernemers data met de overheid over de routes en belading (gedurende de rit).

Slim samenwerken

Kortom, er is nog veel werk te verzetten; samenwerken aan het bereikbaar houden van de stad. Dat kan alleen maar als de gemeenten samen gaan zitten met de vervoerders om na te denken hoe ze dit kunnen oplossen. Wij kunnen echt niet zonder zware vrachtwagens. Het probleem is ook zeker niet alleen het probleem van het bedrijfsleven, maar van ons allemaal. Dat gesprek moeten we samen voeren; bedrijven en de gemeenten. Anders komt de bouw van nieuwe woningen en het onderhoud van de stad krakend tot stilstand.

 

Deze blog verscheen ook op Biind.nl

Lees verder

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »

Diesel vooral populair onder Friezen

26 feb om 01:00 uurtimer2 min
Bijna een kwart van de personenwagens in Friesland rijdt op diesel, blijkt uit onderzoek van Independer. Hybride…
Lees verder »