Gestrekte lijnvoering of een goed functionerend knooppunt?

dinsdag 3 maart 2015
timer 3 min
Met de komst van de MKBA worden keuzes waar de overheid voor staat steeds meer vertaald in “meetbare” afwegingen. Daarvoor is natuurlijk behoefte aan algemeen erkende kengetallen en rekenmethodieken. Een voorbeeld daarvan is het rapport “De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden” van I&M/KiM, dat voor verschillende modaliteiten en reismotieven een economische waarde aangeeft in euro's per persoon per uur reistijd. Deze input wordt veelvuldig gebruikt bij het vergelijken en optimaliseren van verschillende OV oplossingen. Het mag geen verrassing zijn dat hierbij de gestrekte snelle lijnvoering per definitie beter scoort dan een minder directe route. Het meest ideaal is uiteraard een verbinding van A naar B, zo direct mogelijk, maar ook zonder halteplaatsen. Want tijd is geld.

Actieve afstemming noodzakelijk

In de praktijk zullen veel OV gebruikers voor hun verplaatsing niet gebruik maken van slechts een lijn, maar van twee of mogelijk zelfs meerdere lijnen. De afwerkings- en wachttijden op de knooppunten gaan dan een veel dominantere rol vervullen in de kortste reistijd dan de winst op gestrekte lijnvoering. Bij gebruik van twee modaliteiten, zoals bus en trein, staat de functionele kwaliteit van knooppunten al vaak centraal. Maar alleen als beide modaliteiten door de zelfde vervoerder worden verzorgd vindt actieve afstemming plaats om de overstaptijd op het knooppunt zo kort mogelijk te houden.

 

HOV-lijn

Omdat de MKBA wordt gebruikt om een investeringsbeslissing in een specifieke OV-activiteit te onderbouwen is de kans aanwezig dat reistijdwinst op een specifiek onderzochte lijn domineert boven doelmatige reistijd voor mensen die moeten overstappen. Neem bijvoorbeeld de HOV-lijn. Hoofddorp-Aalsmeer-Uithoorn die op de HOV-knoop Schiphol-zuid aansluiting geeft op de hoogfrequente Ringlijn van Schiphol. In de daarvoor opgestelde MKBA notitie worden varianten alleen vergeleken op de invloed op reistijdveranderingen in de lijnvoeringen. De variant die op basis daarvan de voorkeur heeft, leidt tot een uit elkaar getrokken HOV knoop, verdeeld over twee straten. Dus voor langere looptijden en meer kans op missen van een aansluiting voor overstappers. Maar uiteraard wel tot een gunstigere exploitatie van de concessiehouder.

 

Nadruk op maatschappelijk?

Vanuit het woord “Maatschappelijk” in de MKBA zou je mogen verwachten dat juist het goed functioneren van het knooppunt, van belang voor werknemers en bezoekers van Schiphol en de omliggende bedrijventerreinen, veel nadrukkelijk en herkenbaar zou zijn meegewogen in de MKBA. Dat past ook in de trend om mobiliteit integraler te benaderen waarbij de gebruiker en zijn verplaatsingsmotieven centraal staan. En lijnvoering een middel is om dat beter te faciliteren. Door de effecten van het knooppunt niet mee te nemen blijft de afweging nu vooral concessiegericht, wat een gemiste kans zou zijn om van de HOV-knoop Schiphol-zuid meer te maken dan een simpele overstaphalte.

 

Lees verder

Reiziger houdt voorkeur voor individueel vervoer

12 jun om 14:12 uur
Nu de ov-dienstregeling weer is opgeschaald, houden reizigers de voorkeur voor fiets op de middellange afstand en…
Lees verder »

Gaan reizigers zich ‘goed’ gedragen?

25 mei om 12:10 uur
Bij het opschalen van het ov wordt uitgegaan van `goed´, ´redelijk´ of ´verstandig´ gedrag van de reizigers. Maar…
Lees verder »

26 mei: gratis webinar ’Stations en 1,5 meter afstand, kwestie van goed gedrag?’

19 mei om 14:52 uur
Hoe kunnen reizigers in stationsgebieden op een veilige en verantwoorde wijze 1,5 meter afstand bewaren? OV-…
Lees verder »

NS helpt bij productie medische noodapparatuur

21 apr om 10:47 uur
Om ziekenhuizen in deze tijden te helpen, beginnen de Nederlandse Spoorwegen (NS) met de productie van 80…
Lees verder »

Renovatie Schipholtunnel vindt deze week plaats

30 mrt om 11:09 uur
Vanwege de uitgedunde dienstregeling, vervangen ProRail en Strukton Rail 7,3 km aan spoorstaven, in de week van 30…
Lees verder »

Stalling in Leiden biedt plaats aan 4800 fietsers

19 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Leiden is 4800 fietsparkeerplekken rijker. In de fietsenstalling onder het nieuwe Lorentz-gebouw kan iedere dag…
Lees verder »

Touringcarbranche komt tot stilstand

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
"Het is een totale ramp,”' zegt Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland. De werkgeversorganisatie schat…
Lees verder »

Groningen test automatisch bestuurde treinen

17 feb om 01:00 uurtimer2 min
Arriva-treinen in de provincie Groningen hebben afgelopen week de eerste testritten met automatisch bestuurde…
Lees verder »