Haal die camerabeelden maar tevoorschijn

dinsdag 3 november 2020

Soms lijkt de openbare ruimte inmiddels vol te hangen met allerlei camera’s, toch kunnen ze ons op bepaalde vlakken nog op veel meer gebieden helpen dan waarvoor ze soms aanvankelijk zijn geplaatst.

Een voorbeeld daarvan zijn slimme camera’s die (het risico op) ongelukken kunnen detecteren en helpen (terugkerende) oorzaken te vinden. Ongelukken in het verkeer zijn nog altijd een grote kostenpost voor de samenleving, zowel immaterieel als materieel. Haal die beelden dus maar tevoorschijn.

De technologie is al een tijd voor handen en wordt op een (te) beperkte schaal al ingezet. Veel opstellingen zijn klein van schaal en maken gebruik van losse applicaties voor een specifiek doel (bijvoorbeeld door rood licht rijden of controleren op snelheid). Ook op lokale wegen, waar tevens veel ongelukken gebeuren met ook nog eens veel verschillende soorten weggebruikers, zijn nog veel slagen te maken als het gaat om het detecteren van gevaarlijke situaties en ongelukken.

Idealiter zou een integraal netwerk moeten ontstaan, waarin camera’s in een groter gebied met elkaar en andere applicaties communiceren en waarbij op meerdere zaken in het verkeer gelet en geanticipeerd wordt. Dit completere beeld van hoe verkeer zich gedraagt en het snel en adequaat reageren hierop is de winst van nieuwe toepassingen.

Leren door te kijken

Het softwarematig analyseren van videobeelden kan enorm bijdragen aan het opsporen van de oorzaken van ongelukken. Het is ook goed om twee ‘scholen’ te onderscheiden, als het gaat om het gebruik van camera’s bij gevaarlijke situaties op de weg. Kijk je alleen maar naar het moment van het ongeluk of ook naar wat er daaraan voorafging (hoe dicht naderen voertuigen elkaar)?

Er kan al veel met slimme technologie en camera’s. Het grootschaliger inzetten ervan kan ons veel kennis opleveren waar het vaak misgaat in het verkeer. De toegevoegde waarde kan nog verder vergroot worden door het integreren van andere diensten. Een voorbeeld is het automatisch inschakelen van hulpdiensten na detectie van een camera, of bij slecht weer automatisch vaker groen licht geven aan fietsers om deze vervoerswijze aantrekkelijker te maken. Mogelijkheden alom.

De grote datavraag

De grootste uitdaging is de hoeveelheid big data en hoe hiermee om te gaan. Wanneer meer camera’s worden toegerust met software om complexere detecties te registeren, levert dat een enorme berg data op. Gelukkig hoeven we niet alles ergens op te slaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de meeste camera’s zelf signalen sturen op basis van wat ze op dat moment registreren, zonder dat daar achteraf nog naar gekeken hoeft te worden.

Om als samenleving écht te profiteren van de nieuwe toepassingen van camera’s in het verkeer, is nu een schaalsprong nodig. Een stadsbreed netwerk van ‘slimme’ camera’s die het verkeer helpen te geleiden en te waarschuwen in allerlei situaties, dat is de toekomst.

Momenteel is onze stagiair Florian van Lochem bezig met een onderzoek naar het ontwikkelen van softwareapplicaties voor het herkennen door camera’s van ongelukken in het verkeer (in specifieke situaties).

Lees verder

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov om 10:11 uur
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »

Rotterdam gaat voor plaatsen laadpalen samenwerken met andere gemeenten

4 nov om 11:58 uur
Rotterdam heeft de aanbesteding gepubliceerd voor nieuwe publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. Het gaat…
Lees verder »

Maakt iVRI de verwachtingen waar?

13 okt om 10:10 uur
Je wordt het je pas bewust als je in het buitenland bij een verkeersregelinstallatie (VRI) staat te wachten. Er is…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

De laadpaal op straat, kennis paraat?

12 okt om 11:53 uur
Wat was er eerder, de laadpaal of de elektrische auto? In 2020 kan de éen niet zonder de ander bestaan. Om de…
Lees verder »

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »