Een mooi visitekaartje voor Wolvega

vrijdag 25 september 2020

Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg langs het station waar snel gereden wordt, geen prettig ontvangstplein en paaltjes om te  voorkomen dat auto’s het voetgangersgebied gebruiken. Niet de warme ontvangst die je mag verwachten.

Marco Aarsen, adviseur bij adviesbureau Goudappel Coffeng: “Het station van Wolvega ligt aan het water, maar dat beleefde je in de oude situatie totaal niet. Er was wel een trappetje, maar dat was helemaal overgroeid en had geen relatie met het stationsgebouw. Er was maar weinig groen aanwezig. Het hele gebied was ingericht voor een verkeersfunctie, niet als verblijfgebied. We kregen van de gemeente Weststellingwerf, waar Wolvege onderdeel van is, de vraag om van het stationsplein meer een visitekaartje van de plaats te maken.”

 

Gulden Snede

Het stationsgebied is flink onder handen genomen. “Het gebouw is opgebouwd rond een gulden snede. Die hebben we laten doorlopen in het tegelwerk van het nieuwe plein, zodat er een geheel ontstaat en de grens tot waar je kunt rijden op natuurlijke manier duidelijk is. Ook de relatie tot het water vonden we een sterk punt.”, aldus Aarsen. Als je nu het stationsplein uitloopt, zie je meteen het water en de fontein, die eerder nogal onzichtbaar was. Op het oude plein was een historische kei aanwezig, die heeft nu – op hetzelfde plein – een mooie plek gekregen. Het plein eindigt in een trappartij die uitkomt op het water, zodat bezoekers ook uitgenodigd worden om daar te gaan zitten. In plaats van paaltjes tegen foutief parkeren staan er bankjes en bomen.

Verblijfsomgeving

“Ook het busgedeelte is aangepast, net als de parkeerzone. Het aantal routes is vereenvoudigd en we maken onderscheid tussen langparkeren en kortparkeren, waar dat voorheen niet zo was. De bushaltes zijn nu een soort haltekommen, in plaats van lompe asfalt- of betonblokken.” Zo is er op het stationsplein een warme, uitnodigende verblijfsomgeving ontstaan. “Een mooi visitekaartje voor Wolvega.”