Een mooi visitekaartje voor Wolvega

vrijdag 25 september 2020

Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg langs het station waar snel gereden wordt, geen prettig ontvangstplein en paaltjes om te  voorkomen dat auto’s het voetgangersgebied gebruiken. Niet de warme ontvangst die je mag verwachten.

Marco Aarsen, adviseur bij adviesbureau Goudappel Coffeng: “Het station van Wolvega ligt aan het water, maar dat beleefde je in de oude situatie totaal niet. Er was wel een trappetje, maar dat was helemaal overgroeid en had geen relatie met het stationsgebouw. Er was maar weinig groen aanwezig. Het hele gebied was ingericht voor een verkeersfunctie, niet als verblijfgebied. We kregen van de gemeente Weststellingwerf, waar Wolvege onderdeel van is, de vraag om van het stationsplein meer een visitekaartje van de plaats te maken.”

 

Gulden Snede

Het stationsgebied is flink onder handen genomen. “Het gebouw is opgebouwd rond een gulden snede. Die hebben we laten doorlopen in het tegelwerk van het nieuwe plein, zodat er een geheel ontstaat en de grens tot waar je kunt rijden op natuurlijke manier duidelijk is. Ook de relatie tot het water vonden we een sterk punt.”, aldus Aarsen. Als je nu het stationsplein uitloopt, zie je meteen het water en de fontein, die eerder nogal onzichtbaar was. Op het oude plein was een historische kei aanwezig, die heeft nu – op hetzelfde plein – een mooie plek gekregen. Het plein eindigt in een trappartij die uitkomt op het water, zodat bezoekers ook uitgenodigd worden om daar te gaan zitten. In plaats van paaltjes tegen foutief parkeren staan er bankjes en bomen.

Verblijfsomgeving

“Ook het busgedeelte is aangepast, net als de parkeerzone. Het aantal routes is vereenvoudigd en we maken onderscheid tussen langparkeren en kortparkeren, waar dat voorheen niet zo was. De bushaltes zijn nu een soort haltekommen, in plaats van lompe asfalt- of betonblokken.” Zo is er op het stationsplein een warme, uitnodigende verblijfsomgeving ontstaan. “Een mooi visitekaartje voor Wolvega.”

 

 

Lees verder

Maakt iVRI de verwachtingen waar?

13 okt om 10:10 uur
Je wordt het je pas bewust als je in het buitenland bij een verkeersregelinstallatie (VRI) staat te wachten. Er is…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

De laadpaal op straat, kennis paraat?

12 okt om 11:53 uur
Wat was er eerder, de laadpaal of de elektrische auto? In 2020 kan de éen niet zonder de ander bestaan. Om de…
Lees verder »

Stein loopt op de troepen vooruit met GIS-erfgoedkaart

28 sep om 16:54 uur
Met de Omgevingswet en het omgevingsplan in 2022 op komst, moet elke Nederlandse gemeente zijn cultureel erfgoed…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »