Automatische wegdekanalyse

dinsdag 23 november 2021

Met automatische wegdekanalyse kunnen wegbeheerders en aannemers op een kostenefficiënte manier de weg in hun beheer analyseren en beheren. Daarbij staan efficiënte, actuele data en duurzaamheid voorop. Daan Stolker van Arcadis en Doekele Rienks van Cyclomedia benadrukken het belang van de samenwerking tussen Cyclomedia en Arcadis. De expertise en kennis van beide partijen komt bij automatische wegdekanalyse uiterst van pas.

Doekele Rienks is productmanager data insights bij Cyclomedia en in die functie verantwoordelijk voor alle dataproducten die uit de beelden en LiDAR puntenwolk van Cyclomedia gemaakt kunnen worden.  Automatische wegdekanalyse valt hieronder.  Gemeenten, provincie en aannemers die een verplichting hebben in het beheer van asfaltwegen, kunnen ervoor kiezen om de dienst automatische wegdekanalyse af te nemen. De wegbeheerder geeft simpelweg aan welke wegen geanalyseerd moeten worden, waarna Cyclomedia de beelden van die weg beschikbaar stelt aan Arcadis.  Arcadis op haar beurt draait dan op de beelden het wegdekanalyse-algoritme.

Daan Stolker, adviseur bij Arcadis: “Ons algoritme herkent de individuele wegdefecten conform de geldende standaarden (CROW146a/146b of Rijkswaterstaat standaard). We bepalen daarbij dan de zekerheid van de schade en hoe groot en hoe ernstig een schade eigenlijk is. De uitkomsten van het algoritme worden daarna door Cyclomedia, met behulp van de LiDAR puntenwolk nauwkeurig gepositioneerd in de 3D ruimte.

In de laatste stap van het automatische proces vertalen we de individuele wegdekschades naar 100 meter wegvakken, waarbij we zorgen dat we aan de geldende standaarden en werkwijzen voldoen. Daarmee kan de wegbeheerder, volgens de geldende verplichtingen, de staat van het wegdek bepalen, en een planning maken van eventueel noodzakelijk onderhoud.

Visueel inzichtelijk

Door gebruik te maken van automatische wegdekanalyse kan de wegbeheerder op basis van de geleverde data precies zien waar onderhoud nodig is, zonder dat daarvoor een weginspecteur de weg op hoeft te gaan. De data kunnen gebruikt worden in elk willekeurig beheersysteem of GIS applicatie. Daarmee wordt visueel inzichtelijk waar de weg in orde is, en waar het wegdek schade heeft. De analyse is nu nog gericht op asfaltwegen en betonwegen. Op dit moment wordt hard gewerkt om de dienst uit te breiden zodat bijvoorbeeld ook klinkerwegen en andere wegdektypes geanalyseerd kunnen worden.

Automatische wegdekanalyse kan alleen goed werken vanuit de domeinexpertise van zowel Arcadis als Cyclomedia. Rienks: “Wij verzamelen hoge resolutie beeldmateriaal van alle wegen, dat doen we jaarlijks voor heel Nederland. We hebben dus van alle wegen in Nederland direct beeld beschikbaar en kunnen voor onze klanten ook vergelijkingen maken met voorgaande jaren. Het inzichtelijk maken van de achteruitgang van wegen behoort dus tot de mogelijkheden. Ook kunnen we op elk moment dus beginnen met de analyse, omdat we niet eerst nog beelden hoeven te maken – die zijn er immers al. De doorlooptijd van een project is daarmee slechts 4 tot 6 weken, uiteraard wel afhankelijk van de hoeveelheid kilometers we moeten analyseren.

Sneller, consistenter én duurzamer

Een nadeel van de jaarlijkse inspectie door een fysieke inspecteur, is dat deze niet elke keer door dezelfde inspecteur gedaan wordt. “Dan ben je toch afhankelijk van de blik en de interpretatie van de inspecteur. De uitkomsten van de analyse is dus altijd subjectief. Een andere inspecteur zou de weg mogelijk heel anders beoordelen. Zelfs tussen dezelfde inspecteur zal verschil zijn, als je de inspectie op maandagochtend of vrijdagmiddag laat doen. De resultaten van een algoritme zijn consistent. Een algoritme kent geen goede of slechte dagen, en levert dus objectieve en constante resultaten op. Ook kunnen we de resultaten over langere tijd beter met elkaar vergelijken”, aldus Stolker. “Op die manier valt achteruitgang van een stuk wegdek eerder op, en kan de wegbeheerder tijdig ingrijpen, voordat de schade al te groot is.”
Rienks: “Door automatische detectie herkennen we beginnende wegschade vroegtijdig. Zo kunnen wegbeheerders levensduur verlengende maatregelen toepassen. Dat is budget-technisch aantrekkelijk, maar uiteindelijk ook veel duurzamer. Ook hoeft er minder vaak een inspecteur daadwerkelijk over de weg te rijden, wat ook weer bijdraagt aan duurzaamheid en veiligheid.”

Leren van internationale afzetmarkt

Automatische wegdekanalyse door Cyclomedia en Arcadis wordt niet alleen in Nederland ingezet, maar ook in Scandinavië en in de Verenigde Staten. “In Nederland is het wegdek over het algemeen relatief goed”, aldus Stolker. “In de VS is dat toch anders. Daar lieten we onze analyse zien en vielen vooral de kleine schades op. De reactie was toen ‘knap, dat je de kleinere schades gezien hebt, maar hier zit een groot gat’. Ons algoritme pikte dat toen nog niet goed op, omdat we het daar niet op hebben kunnen trainen met de Nederlandse beelden. Daar leren we van, en zo verbeteren we ons algoritme dus ook continu. Door die opschaling kan ons algoritme steeds beter presteren omdat we de geleerde lessen naar elke plek op de wereld kunnen brengen.”

Visie

“Automatische wegdekanalyse is een eerste stap”, vertelt Rienks. “Wel een stap waar we al heel volwassen in zijn, automatische wegdekanalyse kan overal ingezet worden en is niet iets voor de toekomst, het kan nu al. We kunnen morgen starten met een analyse op vrijwel alle wegdelen in Nederland. We willen samen optrekken, Cyclomedia en Arcadis, en zo van onze beider expertise gebruikmaken. Er zijn zoveel toepassingen te bedenken waarbij dataproducten die we uit onze beelden en LiDAR kunnen halen een belangrijke rol kunnen spelen. Denk aan het analyseren van wegbelijning, verkeersborden, vangrails, verkeerslichten of andere aspecten van de weg en de directe omgeving.”

Stolker: “Automatische wegdekanalyse is nieuwe technologie. Ons doel is niet om weginspecteurs te vervangen, maar om wegbeheerders een extra gereedschap te geven om hun werk veilig en duurzaam uit te kunnen voeren. Daar moet je als wegbeheerder misschien wel een denkslag in maken, maar kijk niet de kat uit de boom. De voordelen van deze manier van werken zijn evident, als het gaat om kwaliteit van de analyse, kosten, veiligheid en milieu. Het is geen experiment meer. “

Cyclomedia maakt al 15 jaar beeld van vrijwel alle wegen in Nederland. Stolker: “Wij kiezen niet voor een insteek vanuit de techniek, of vanuit een algoritme, maar voor een bundeling van de unieke expertise van beide partijen.”