Fiets regionaal opschalen tot MIRT-niveau

donderdag 30 september 2021

In deze aflevering van de serie Tour de Force: Regio’s aan de slag met het opschalen van (bovenregionale) fietsprojecten tot MIRT-niveau. En het thema ‘Fiets in de keten’ maakt zich op voor een digitale schaalsprong.

Nettie Bakker

Opschalen

Programmamanager Tour de Force, Ronald de Haas (APPM), neemt het stokje over Maja van der Voet (Zij weet de weg). Zijn focus ligt in de komende maanden onder andere op het coördineren van het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 voor de Tour de Force. Daarover meer in een volgende aflevering.
Daarnaast zijn de vier MIRT-regio’s nu druk bezig met het uitwerken van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, NTF. Met name om hiermee structurele investeringen in ‘fiets’ te borgen. Adviseurs van Twynstra Gudde en Sweco hebben opdracht gekregen van de Tour de Force voor de landelijke coördinatie en afstemming van vier regionale contouren. Het doel is om te zorgen dat er eind dit jaar integrale fietsplannen liggen die kunnen meelopen in het MIRT-proces. “Voor regio’s is het nieuw om fietsprojecten ‘op te schalen’ tot MIRT-investeringsniveau.” Ook zijn ze niet gewend om binnen de MIRT-regio’s en -systematiek samen te werken op het thema fiets, legt De Haas uit. “Daarom pakt de Tour de Force  deze rol”. Naast een fietsnetwerk van hoofdroutes  met ‘volwassen’ infrastructuur, zijn ook fietsstimulering en fietsparkeren belangrijke pijlers in het NTF. De fiets kan hiermee een volwaardige en significante functie hebben in de mobiliteit van de toekomst, stelt De Haas.

Optimaliseren van  ‘Fiets in de Keten’ 

Ook bij het thema ‘Fiets in de Keten’ een overdracht van ‘het stokje’. Ploegleider Conny Broeyer ( IenW) gaf wegens haar pensioengerechtigde leeftijd het ploegleiderschap over aan haar IenW-collega Jacco Peters. Zij beschouwt hun thema van het grootste belang voor mobiliteitsruimte in binnensteden en voor CO-2-reductie als  het gaat om de combinatie fiets-trein op de langere afstanden. “Er is in de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in fietsenstallingen op stations ten gunste van de combinatie fiets en trein.” Noodzakelijk, vervolgt ze, “want mensen denken vaak ‘van deur tot deur’ en dan moet je je fiets snel kwijt kunnen in een stalling en moet een ketenreis vooral comfortabel zijn ten opzichte van een reis met de auto. We begonnen met massa maken met de uitbreiding van stallingen en hebben gaandeweg grote vooruitgang geboekt in comfort. NS ziet bijvoorbeeld stijgende klantwaarderingscijfers na opening van een nieuwe stalling. We pakken nu door op een bredere benadering om de fiets een betere plek op knooppunten te geven en fietsroutes goed op stallingen te laten aansluiten. Daarnaast hebben we de focus op meer data-informatie over fietsgebruik om een nieuwe boost te kunnen geven aan ketenreizen. En om data te gebruiken voor investeringsafwegingen in fietsinfrastructuur en ketenmobiliteit.”   

Jacco Peters, de opvolger van Conny vult aan: “Nu de fietsparkeercapaciteit steeds meer op orde komt loont het de moeite om te onderzoeken hoe deze capaciteit op peil kan blijven, door de benutting verder te optimaliseren. De koppeling van de gebruiker aan zijn of haar fiets biedt beïnvloedingskansen en kan ook bijdragen aan betere handhaving van fietsparkeerplekken.”  

Serie Tour de Force

-

Deze serie volgt de ontwikkelingen binnen de Tour de Force. Naast actueel nieuws van de programmamanager Tour de Force ook nieuws uit een van de vijf thema’s. In deze aflevering het laatste nieuws uit het thema Fiets in de Keten. Op www.mobiliteitsplatform.nl/tourdeforce vindt u ook eerdere afleveringen.

 

 

Lees verder

Ziemi reikt eerste exemplaar uit aan Tour de Force-voorzitter Brink

11 okt om 10:17 uur
Op het Nationaal Fietscongres op 17 juni heeft de Tour de Force de Innovatieprijs 2021 uitgereikt aan Ziemi. Ziemi…
Lees verder »

Tour de Force: Beweging in ‘Fiets in de stad’ 

4 aug om 12:39 uur
Het thema ‘Fiets in de Stad’ betreft ook lopen en belevingskwaliteit Door Nettie Bakker
Lees verder »

“Hoe het tot nu toe werkte, werkt het niet”

10 mrt om 11:27 uur
Groot nieuws van Maja van der Voet, programmanager van de Tour de Force: de hoofdlijnen van het Nationaal…
Lees verder »

De vraag is niet óf je fietsdata en kennis ontsluit, maar hóe

17 dec 2020
Een gesprek met Otto van Boggelen, Tour de Force-ploegleider voor het thema ‘Versterken van kennis en data-…
Lees verder »

Tour de Force: Maja van der Voet nieuwe Programmamanager 

5 sep 2020
De ambities van TdF-programmamanager Maja van der Voet  Door Nettie Bakker Maja van der Voet is op 1 september…
Lees verder »

"Voor elke geïnvesteerde euro komt echt 2,5 euro terug”

29 jun 2020
Ploegleider Anita Stienstra en procesmanager Birgit Cannegieter over hun thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’. Wat…
Lees verder »

Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

29 jun 2020
De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr 2020 timer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »