Tour de Force: Maja van der Voet nieuwe Programmamanager 

zaterdag 5 september 2020

De ambities van TdF-programmamanager Maja van der Voet 

Door Nettie Bakker

Maja van der Voet is op 1 september gestart als programmanager van de Tour de Force. “Ik heb bijna 20 jaar ervaring in mobiliteitsprojecten van lobby tot advies bij overheden, kennisinstituten en bedrijven. Daardoor beschik ik over een breed netwerk dat ik graag inzet voor deze nieuwe rol.”  

Van der Voet vindt fietsen vooral superhandig en lekker. Voor de boodschappen heeft ze een bakfiets en voor verdere reizen fietst ze naar het station om daar op de trein te stappen. Deze functie is voor haar dan ook ‘Onwijs leuk en boeiend'.  “Ik ben Duitse en heb voor een Erasmusjaar in Amsterdam gekozen om het Nederlandse fietsbeleid te bestuderen. De rest is geschiedenis… Fietsen werkte in Nederland al stukken beter dan in Duitsland, maar was toen nog een niche in het mobiliteitsbeleid. Ik heb gezien hoe mede door de Tour de Force een brede samenwerking is ontstaan en fietsen hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda’s is gekomen.”   

“Het is interessant om deze samenwerking nóg breder te trekken. Het ministerie van IenW is leadpartner, maar de fiets kan ook veel betekenen voor de ambities van BZK en VWS, voor de Agenda Stad: de inrichting van groene beweegvriendelijke ruimte maakt gezonde verstedelijking mogelijk.”  

Ronald de Haas heeft als interim-programmamanager de organisatie van de Tour de Force klaargestoomd voor een 2e Etappe, voor een noodzakelijke Schaalsprong Fiets. Deze extra inspanning bleek nodig om het doel te bereiken: 20 procent meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.  Een nieuwe, themagerichte structuur hiervoor is nu operationeel. Vijf ploegleiders zijn hard aan de slag met hun samenwerkingspartners. 

Van der Voet: “Mijn rol is om de juiste condities te scheppen voor samenwerking binnen én buiten de Tour de Force. Deze rol is geslaagd als de Tour de Force wordt gezien als het vanzelfsprekende samenwerkingsverband voor vragen en integrale vraagstukken op het gebied van mobiliteit, het sociale domein en een leefbare openbare ruimte.  Het is dus mijn wens om nóg meer de samenwerking te zoeken om samen supercondities te scheppen voor maatschappelijke opgaven.”   

Agendanieuws 
Op 22 juni vond een digitale Brede bestuurlijke Fietstafel plaats, waarbij alle partners de Schaalspong Fiets onderschreven en willen ondersteunen. In oktober zal op de Smalle Fietstafel, het platform voor de overheden binnen de Tour de Force, gesproken worden over mogelijkheden voor structurele financiering voor fietsprojecten en fietsstimulering de komende jaren. Een andere mijlpaal vond plaats op 3 september: de uitreiking van de Tour de Force InnovatiePrijs.       

tour de force innovatieprijs


Project ‘Iedereen fietst’ wint Tour de Force innovatieprijs 2020 

Stichting ‘Fietsen Alle Jaren Fryslan’ heeft met de samenwerking ‘Iedereen fietst’ de Tour de Force Innovatieprijs 2020 gewonnen. Deze prijs werd op 3 september uitgereikt tijdens het volledig digitale Nationaal Fietscongres. Deze samenwerking richt zich op het toegankelijk maken van fietsen voor minder bedeelden door het aanbieden van fietsen.    

14 fietsinnovaties in 2020 
De jury voor de Tour de Force Innovatieprijs bestaat uit vertegenwoordigers van de Tour de Force, de Fietsersbond en de ANWB. De veertien inzendingen varieerden dit jaar van concrete toepassingen in de infrastructuur tot apps, van een wielerronde door Nederland tot een vernieuwde cargobike voor stedelijke distributie, van iedereen een fiets tot fietsen kan iedereen, ook als je een beperking hebt. Ook veiligheid en fietsparkeren kwamen aan bod, evenals de beschikbaarheid van fietsen voor jongeren. De jury nomineerde naast de winnaar ook de community 'Fietsen voor mijn eten’? en Gazelle met ‘Slimme snelheidsregulatie op Gazelle e-bikes vergroot fietsveiligheid?'  

Henk Brink, juryvoorzitter van de Tour de Force Innovatieprijs en gedeputeerde van de provincie Drenthe: “We zijn als Tour de Force heel blij dat ‘Iedereen Fietst’ als winnaar uit de bus is gekomen. Het is heel belangrijk dat iedereen in Nederland, en zeker kinderen, de mogelijkheid krijgt om de fiets te pakken. En als dat dan ook nog gerealiseerd wordt in een mooie samenwerking tussen verschillende partijen, met een bijdrage aan een inclusieve samenleving, dan ondersteunen wij dat initiatief van harte!” 

Drijfveer 
‘Anders denken’ is een belangrijke drijfveer van de Tour de Force om de ‘Schaalsprong Fiets’ te realiseren. En ‘anders denken’ vraagt om vernieuwende ideeën en om innovaties die een doorbraak kunnen veroorzaken. De Tour de Force wil deze innovatiekracht stimuleren door jaarlijks de Tour de Force Innovatieprijs van 10.000 euro uit te reiken tijdens het Nationaal Fietscongres. 

Winnaars 2017- 2019 
In 2017 had de gemeente Amsterdam de primeur met de inmiddels befaamde 'frietzak en banaan'. In 2018 werd de fietsvlonders van de gemeente Rotterdam bekroond en vorig jaar won Joep Tiernego met zijn idee om kinderen van de fiets te laten houden. Hij beoogt een beleidssprong van BMX-les naar fietsstimulering in de mobiliteitsvisie.  

 

Maja van der Voet

Maja van der Voet, programmamanager Tour de Force, tevens directeur van adviespraktijk Zij weet de weg

Lees verder

Ziemi reikt eerste exemplaar uit aan Tour de Force-voorzitter Brink

11 okt om 10:17 uur
Op het Nationaal Fietscongres op 17 juni heeft de Tour de Force de Innovatieprijs 2021 uitgereikt aan Ziemi. Ziemi…
Lees verder »

Fiets regionaal opschalen tot MIRT-niveau

30 sep om 10:04 uur
In deze aflevering van de serie Tour de Force: Regio’s aan de slag met het opschalen van (bovenregionale)…
Lees verder »

Tour de Force: Beweging in ‘Fiets in de stad’ 

4 aug om 12:39 uur
Het thema ‘Fiets in de Stad’ betreft ook lopen en belevingskwaliteit Door Nettie Bakker
Lees verder »

“Hoe het tot nu toe werkte, werkt het niet”

10 mrt om 11:27 uur
Groot nieuws van Maja van der Voet, programmanager van de Tour de Force: de hoofdlijnen van het Nationaal…
Lees verder »

De vraag is niet óf je fietsdata en kennis ontsluit, maar hóe

17 dec 2020
Een gesprek met Otto van Boggelen, Tour de Force-ploegleider voor het thema ‘Versterken van kennis en data-…
Lees verder »

"Voor elke geïnvesteerde euro komt echt 2,5 euro terug”

29 jun 2020
Ploegleider Anita Stienstra en procesmanager Birgit Cannegieter over hun thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’. Wat…
Lees verder »

Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

29 jun 2020
De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr 2020 timer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »