Samen optrekken in de renovatie- en vervangingsopgave

woensdag 17 april 2024

Of het nu gaat om bruggen, sluizen, kademuren, wegen of duikers, het blijkt dat een groot deel van de Nederlandse gebouwde omgeving de komende decennia aan vervanging toe is. In een vorig jaar verschenen TNO-rapport wordt gepleit voor betere prognoses en de opzet van een landelijk programma. Meer samenwerking, beter datamanagement en meer innovatie. Maar hoe gaan we dit in gang zetten? 

Nederland heeft hard gewerkt aan de kwaliteit van haar infrastructuur. Om deze kwaliteit te handhaven, is de komende decennia een aanzienlijke inspanning nodig op het gebied van renovatie en vervanging. Een recent rapport van TNO benadrukt de noodzaak van verbeterde prognoses en de ontwikkeling van een nationaal programma, met een nadruk op meer samenwerking, verbeterd gegevensbeheer en meer innovatie. Maar hoe gaan we dit in gang zetten?

Sessie op Esri Connect

Woensdag 24 april tussen 14:00-15:30 is er een besloten sessie rondom deze opgave tijdens het evenement Esri Connect in Utrecht. Tijdens deze sessie zullen experts en belanghebbenden van verschillende organisaties samenkomen om verbindingen te leggen en gezamenlijk oplossingen te verkennen.
 
William van Niekerk zal namens TKI Bouw en Techniek een inleidende presentatie verzorgen, waarin de opgave, de uitdagingen en kansen nader worden toegelicht. Vervolgens zal er een discussie plaatsvinden, waarbij naast William van Niekerk ook Geert-Jan van Oosterhout van Dura Vermeer en Annemarij Kooistra van de gemeente Amsterdam zullen deelnemen. Met deze sessie proberen we gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen om vervolgens te kunnen doorpakken richting de toekomst.
 
Bent u werkzaam voor een provincie, gemeente, aannemer of ingenieursbureau en actief met de vervangingsopgave in Nederland en wilt u als expert of ervaringsdeskundige deelnemen aan het gesprek? Stuur dan een e-mail dat u graag wilt deelnemen naar connect@esri.nl, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden