Interessante sessies voor mobiliteitsprofessionals tijdens Circulaire Openbare Ruimte Congres

maandag 23 mei 2022

De vakbladen Straatbeeld, BuitenSpelen en Biind organiseren in samenwerking met de gemeente Almere op 16 juni het Circulaire Openbare Ruimte Congres. Tijdens het congres worden er verschillende sessies verzorgd met interessante onderwerpen voor de mobiliteitsprofessional. Op 15 juni vindt er een pré-congres plaats op het Floriadeterrein.

Het Circulaire Openbare Ruimte Congres wordt geopend door wethouder Hilda van Garderen (Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing) van de gemeente Almere. Vervolgens staan er keynotes geprogrammeerd van Cécile van Oppen en Rico Bakker. Van Oppen werkt als bevlogen verbeteraar iedere dag aan het bouwen van een circulaire leefomgeving. De titel van haar keynote is ‘Al polderend toch radicaal durven zijn’. Bakker is expert op het gebied van creatief en innovatief denken. Tijdens het congres vertelt hij meer over ‘de kracht van een slecht idee’.

Tijdens de verschillende sessierondes hebben verschillende sprekers een interessant verhaal voor mensen werkzaam in de mobiliteit. Een kort overzicht van de verschillende relevante sessies.

De circulaire routekaarten van de gemeente Leiden (Spreker: Marijn Sauer)

De gemeente Leiden heeft het doel gesteld om vanaf 2023 100 procent circulair uit te vragen bij bouwprojecten die vallen binnen haar opdrachtgeverschap. Hiervoor heeft TAUW, aan de hand van interactieve bijeenkomsten, voor de domeinen kunstwerken, riolering, water & groen, verhardingen en verlichting, straatmeubilair en spelen een routekaart voor circulair inkopen opgesteld. De routekaarten beschrijven wat 100 procent circulair inkopen betekent per domein, welke procesmatige en generieke stappen gezet moeten worden en hoe circulair inkopen vertaald wordt naar projectniveau. Marijn Sauer, Beleidsadviseur Circulaire Bouw bij de gemeente Leiden, vertelt er meer over.

Bruggencampus: hoe kom je in een vernieuwde samenwerking als opdrachtgever en opdrachtnemer tot circulaire bruggen? (Sprekers: Joost Bergers & Jan Willem Kattouw)

Er is in Nederland een grote vervangingsopgave voor bruggen en andere kunstwerken. Als dat op de traditionele manier wordt aangepakt, vraagt dit veel grondstoffen en heeft het een grote CO2-impact. Door vernieuwend samen te werken in de keten van opdrachtgever en opdrachtnemer kan een grote slag worden gemaakt naar circulariteit en het voorkomen van faalkosten. Gebruik maken van hernieuwbare materialen, maar ook 3D-BIM-modellen en een Gezamenlijke Data Omgeving (GDO) helpen hierbij. Het vraagt een omslag in het denken en het ontwikkelen van nieuwe competenties. In de deelsessie worden de ervaringen in de Bruggencampus gedeeld aan de hand van de twee circulaire bruggen die op de Floriade in Almere zijn gebouwd.

De grootste kans voor een duurzaam project zit in het ontwerp (Daaf de Kok & Paul Prinssen)

In een ontwerp van een project wordt veelal uitgegaan van standaardwaarden. Het betreft niet alleen de keuze voor de materialen maar ook andere eigenschappen waaronder bijvoorbeeld opbouw van een verharding, keuze voor materialen en grondstoffen, specifiek profiel en dergelijke Na het ontwerp wordt dan in het kader van circulariteit aan de aannemer en toeleveranciers gevraagd om één en ander circulair uit te voeren. Maar heb je dan wel een circulair project? Zijn andere ontwerpvarianten niet beter en meer circulair? In deze sessie nemen we een nog te realiseren fietspad als uitgangspunt. We laten zien wat de effecten zijn en wat de milieu-impact is bij het maken van de verschillende ontwerpkeuzes.

Brokkenmakers: Van Dom tot Steengoed (Spreker: Hylke Faber)

Brokkenmákers combineert circulaire kennis met creatieve daadkracht in projecten in de maakindustrie, bouw en openbare ruimte. In het project ‘Van Dom tot steengoed’ zet Brokkenmákers historisch bouwmateriaal van de Domtoren in samenwerking met de gemeente en verschillende professionele partijen zichtbaar, betekenisvol en hoogwaardig in. Denk aan circulaire bakstenen, straatmeubilair en speeltoestellen, kunstwerken en zelfs een onderwater rif in duurzame bouw- en inrichtingsprojecten. Tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres vertelt Brokkenmákers over de kansen en valkuilen van dergelijke projecten voor gemeente en markt, en wordt aan de hand van concrete voorbeelden en resultaten handvatten geboden geleverd om mee aan de slag te gaan.

Pré-congres

Op 15 juni organiseert de gemeente Almere het pré-congres op het Floriadeterrein, inclusief een afsluitend netwerkdiner. Tijdens het event worden verschillende circulaire toepassingen getoond en is er genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten en te netwerken.  Onder leiding van verschillende reisleiders maken we een rondgang over het Floriadeterrein. Daar worden verschillende circulaire toepassingen verder uitgelicht, waaronder de circulaire bruggen op de Floriade.

In totaal worden er meer dan twintig sessies gegeven op het Circulaire Openbare Ruimte Congres. Kijk voor alle informatie op www.circulaireopenbareruimte.nl.

Reimert Brug