Roelofs

Al meer dan 60 jaar houdt Roelofs zich bezig met de inrichting en verduurzaming van de fysieke ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser is het doel ‘meer waarde aan ruimte’ te geven. Dit doen we zowel in de openbare, publieke buitenruimte als op bedrijventerreinen, in industriële zones en in havengebieden. Altijd met oog voor de omgeving én de gebruikers. Uiteindelijk zijn het deze eindgebruikers die de meerwaarde van onze kennis en kunde waarderen.

Roelofs is een bedrijf dat het integrale proces van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer, onderhoud en eventueel financiering in huis heeft. We onderscheiden ons als duurzaam kennisbedrijf in milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek en als leverancier van GWW-grondstoffen. Om circulaire intenties en milieuplannen concreet te maken, stelt Roelofs zichzelf een doel: klimaatneutraal in 2030. Hierin is expliciet aandacht voor het versneld emissieloos uitvoeren van projecten: al in 2026. De grootste klimaatwinst bevindt zich wat ons betreft in de planfase van een project en de bijbehorende keten van onderaannemers, partners en leveranciers.

Roelofs Groep

Onze brede ervaring zet de Roelofs Groep continu in op innovatieve projecten en nieuwe initiatieven. Duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie zijn hierin steeds de rode draad. Wij ontwikkelen projecten op het gebied van waterstof, warmtenetten en koelwaternetwerken. Maar ook pionieren we op de ‘traditionele’ asfaltmarkt met innovatieve asfaltmengsels waarin bitumen vervangen wordt door lignine en materiaal hergebruikt wordt (Roof2Road). Een mooi voorbeeld van een gebiedsontwikkeling waarin meerdere zaken samenkomen is Bedrijvenpark Eeserwold <https://www.eeserwold.nl/> (o.a. waterstofproductie en -tankstation, drijvend zonnepark, solar carports, koelwaternetwerk uit zandwinplas).

Artikelen/blogs

Parkeeronderzoek vanuit de lucht https://www.roelofsgroep.nl/ontdek-parkeerdetectie-parkeeronderzoek-vanuit-de-lucht/

5 misverstanden over circulariteit https://www.roelofsgroep.nl/5-misverstanden-over-circulariteit-in-projecten/

Gebiedsontwikkeling als verbindende factor https://www.roelofsgroep.nl/gebiedsontwikkeling-als-verbindende-factor/

De basis voor een bouwteam https://www.roelofsgroep.nl/de-basis-voor-een-bouwteam/

4 tips hoe maak je een project echt circulair: https://www.roelofsgroep.nl/4-tips-hoe-maak-je-een-project-echt-circulair/

Bezoekadres

Kroezenhoek 8 Den Ham, Nederland.

Contactgegevens

T. 0546 67 88 88
E. info@roelofsgroep.nl

Artikelen, evenementen & downloads van Roelofs