Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

maandag 29 juni 2020

De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021 was bijna afgerond toen het  corona-virus opdook. De vijf ploegen zijn ook gewoon van start zijn gegaan. De komende maanden zal de volgende vraag natuurlijk wel belangrijk zijn: Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor de fiets en wat is de invloed op de acties die we uitvoeren? Daarnaast wordt gestudeerd op structurele belemmeringen in de praktijk. 

-
Birgit Cannegieter Procesmanager
‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’ (namens IPO)
en adviseur Mobiliteit en Ruimte APPM.

Door Nettie Bakker

Tour de Force-programmamanager Ronald de Haas begint met de impact van coronamaatregelen. Kunnen de vijf ploegen voort zoals ze dachten, of moeten ze hun koers en aanpak aanpassen? Wat betekent bijvoorbeeld minder ov-gebruik voor het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations? En bieden ze juist extra kansen voor een overstap op de fiets; met name op afstanden van meer dan 15 kilometer? Maar ook: hoe passen we anderhalve meter afstand toe op de bestaande fietspaden en fietsroutes?” Deze vragen leven nu sterk. “De webinars hierover, worden druk bezocht”, zegt De Haas.

De Tour de Force besteedt tegelijkertijd ook aandacht aan de landelijke verkiezingen van volgend jaar, met een brief aan de programmacommissies van alle politieke partijen. Met name wordt hierin aandacht gevraagd voor de versnipperde bestuurlijke taakverdeling en financiering van fietsprogramma’s. De Haas: “Gemeenten stellen bijvoorbeeld nieuwe prioriteiten, waardoor het dan soms lastig is om fietsplannen overeind te houden. We inventariseren nu de issues die spelen op dit vlak en faciliteren in het najaar het gesprek hierover tussen overheidspartijen. Te vaak komen we nu in de wachtstand doordat zaken niet duidelijk zijn of de financiering moeilijk rond komt. We zouden echt kunnen versnellen als we hierin komen tot betere afspraken.”

Ook kijkt De Haas uit naar de inzendingen voor de jaarlijkse Tour de Force Innovatieprijs die wordt uitgereikt tijdens het volledig digitale Nationaal Fietscongres op 3 september. “Belangrijk”, zegt De Haas, “want, we hebben al hele mooie initiatieven kunnen belonen, die zonder de Tour de Force misschien niet van de grond waren gekomen.”

Wilt u dat de fiets in een hogere versnelling komt? Bezoek dan het Nationaal Fietscongres dat dit jaar online gevierd wordt op 3 september en 19 november. Alle informatie over het programma en aanmelden vindt u op www.nationaalfietscongres.nl

Lees verder

Anderhalvemeterproof naar het werk

1 jul om 12:56 uur
Met een anderhalvemetercampagne laat mobiliteitsplatform Toogethr zien wat er nu en na de coronacrisis mogelijk is…
Lees verder »

Focus op fietsers

1 jul om 12:38 uur
“We meten niet alleen wáár er veel fietsers zijn, maar ook hoe lang hun reistijd is van A naar B en kunnen zo…
Lees verder »

ITS en Fiets: Corona-proof fietsen

1 jul om 12:30 uur
Door de Corona-crisis hebben we overal in Nederland te maken met de 1,5-meter samenleving. Nu per 1 juni steeds…
Lees verder »

Ook na de crisis moeten we blijven fietsen

30 jun om 09:48 uur
De fiets is een veilige keuze als het gaat om risico om besmet te raken met het coronavirus. Steden als Parijs,…
Lees verder »

Veilig voor fietsers en voetgangers

29 jun om 16:07 uur
Traffic-Care is vooral bekend van de Zebra-Safe fiets-/voetgangers-oversteekplaatsen. Er worden verschillende…
Lees verder »

"Voor elke geïnvesteerde euro komt echt 2,5 euro terug”

29 jun om 15:19 uur
Ploegleider Anita Stienstra en procesmanager Birgit Cannegieter over hun thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’. Wat…
Lees verder »

Heeft fietsbewegwijzering nog wel toekomst?

9 jun om 09:45 uur
  Hoe ziet de toekomst van fietsbewegwijzering in Nederland eruit? Piet Stolk en Willembart Savelkoel van de…
Lees verder »

Fiets krijgt ruim baan in 1,5 metersamenleving

4 jun om 09:27 uur
De wereld maakt zich op voor de 1,5 metersamenleving. Dat brengt een hoop veranderingen met zich mee. Een daarvan…
Lees verder »