Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

maandag 29 juni 2020

De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021 was bijna afgerond toen het  corona-virus opdook. De vijf ploegen zijn ook gewoon van start zijn gegaan. De komende maanden zal de volgende vraag natuurlijk wel belangrijk zijn: Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor de fiets en wat is de invloed op de acties die we uitvoeren? Daarnaast wordt gestudeerd op structurele belemmeringen in de praktijk. 

Door Nettie Bakker

Tour de Force-programmamanager Ronald de Haas begint met de impact van coronamaatregelen. Kunnen de vijf ploegen voort zoals ze dachten, of moeten ze hun koers en aanpak aanpassen? Wat betekent bijvoorbeeld minder ov-gebruik voor het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations? En bieden ze juist extra kansen voor een overstap op de fiets; met name op afstanden van meer dan 15 kilometer? Maar ook: hoe passen we anderhalve meter afstand toe op de bestaande fietspaden en fietsroutes?” Deze vragen leven nu sterk. “De webinars hierover, worden druk bezocht”, zegt De Haas.

De Tour de Force besteedt tegelijkertijd ook aandacht aan de landelijke verkiezingen van volgend jaar, met een brief aan de programmacommissies van alle politieke partijen. Met name wordt hierin aandacht gevraagd voor de versnipperde bestuurlijke taakverdeling en financiering van fietsprogramma’s. De Haas: “Gemeenten stellen bijvoorbeeld nieuwe prioriteiten, waardoor het dan soms lastig is om fietsplannen overeind te houden. We inventariseren nu de issues die spelen op dit vlak en faciliteren in het najaar het gesprek hierover tussen overheidspartijen. Te vaak komen we nu in de wachtstand doordat zaken niet duidelijk zijn of de financiering moeilijk rond komt. We zouden echt kunnen versnellen als we hierin komen tot betere afspraken.”

Ook kijkt De Haas uit naar de inzendingen voor de jaarlijkse Tour de Force Innovatieprijs die wordt uitgereikt tijdens het volledig digitale Nationaal Fietscongres op 3 september. “Belangrijk”, zegt De Haas, “want, we hebben al hele mooie initiatieven kunnen belonen, die zonder de Tour de Force misschien niet van de grond waren gekomen.”

Wilt u dat de fiets in een hogere versnelling komt? Bezoek dan het Nationaal Fietscongres dat dit jaar online gevierd wordt op 3 september en 19 november. Alle informatie over het programma en aanmelden vindt u op www.nationaalfietscongres.nl

In deze serie Tour de Force doet de programmamanager verslag van de stand van zaken en laat ook een ploeg aan het woord. Klik hier voor de bijdrage van de ploeg Hoogwaardig Fietsnetwerk

 

 

Lees verder

Ziemi reikt eerste exemplaar uit aan Tour de Force-voorzitter Brink

11 okt om 10:17 uur
Op het Nationaal Fietscongres op 17 juni heeft de Tour de Force de Innovatieprijs 2021 uitgereikt aan Ziemi. Ziemi…
Lees verder »

Fiets regionaal opschalen tot MIRT-niveau

30 sep om 10:04 uur
In deze aflevering van de serie Tour de Force: Regio’s aan de slag met het opschalen van (bovenregionale)…
Lees verder »

Tour de Force: Beweging in ‘Fiets in de stad’ 

4 aug om 12:39 uur
Het thema ‘Fiets in de Stad’ betreft ook lopen en belevingskwaliteit Door Nettie Bakker
Lees verder »

“Hoe het tot nu toe werkte, werkt het niet”

10 mrt om 11:27 uur
Groot nieuws van Maja van der Voet, programmanager van de Tour de Force: de hoofdlijnen van het Nationaal…
Lees verder »

De vraag is niet óf je fietsdata en kennis ontsluit, maar hóe

17 dec 2020
Een gesprek met Otto van Boggelen, Tour de Force-ploegleider voor het thema ‘Versterken van kennis en data-…
Lees verder »

Tour de Force: Maja van der Voet nieuwe Programmamanager 

5 sep 2020
De ambities van TdF-programmamanager Maja van der Voet  Door Nettie Bakker Maja van der Voet is op 1 september…
Lees verder »

"Voor elke geïnvesteerde euro komt echt 2,5 euro terug”

29 jun 2020
Ploegleider Anita Stienstra en procesmanager Birgit Cannegieter over hun thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’. Wat…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr 2020 timer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »