Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

maandag 29 juni 2020

De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021 was bijna afgerond toen het  corona-virus opdook. De vijf ploegen zijn ook gewoon van start zijn gegaan. De komende maanden zal de volgende vraag natuurlijk wel belangrijk zijn: Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor de fiets en wat is de invloed op de acties die we uitvoeren? Daarnaast wordt gestudeerd op structurele belemmeringen in de praktijk. 

-
Birgit Cannegieter Procesmanager
‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’ (namens IPO)
en adviseur Mobiliteit en Ruimte APPM.

Door Nettie Bakker

Tour de Force-programmamanager Ronald de Haas begint met de impact van coronamaatregelen. Kunnen de vijf ploegen voort zoals ze dachten, of moeten ze hun koers en aanpak aanpassen? Wat betekent bijvoorbeeld minder ov-gebruik voor het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations? En bieden ze juist extra kansen voor een overstap op de fiets; met name op afstanden van meer dan 15 kilometer? Maar ook: hoe passen we anderhalve meter afstand toe op de bestaande fietspaden en fietsroutes?” Deze vragen leven nu sterk. “De webinars hierover, worden druk bezocht”, zegt De Haas.

De Tour de Force besteedt tegelijkertijd ook aandacht aan de landelijke verkiezingen van volgend jaar, met een brief aan de programmacommissies van alle politieke partijen. Met name wordt hierin aandacht gevraagd voor de versnipperde bestuurlijke taakverdeling en financiering van fietsprogramma’s. De Haas: “Gemeenten stellen bijvoorbeeld nieuwe prioriteiten, waardoor het dan soms lastig is om fietsplannen overeind te houden. We inventariseren nu de issues die spelen op dit vlak en faciliteren in het najaar het gesprek hierover tussen overheidspartijen. Te vaak komen we nu in de wachtstand doordat zaken niet duidelijk zijn of de financiering moeilijk rond komt. We zouden echt kunnen versnellen als we hierin komen tot betere afspraken.”

Ook kijkt De Haas uit naar de inzendingen voor de jaarlijkse Tour de Force Innovatieprijs die wordt uitgereikt tijdens het volledig digitale Nationaal Fietscongres op 3 september. “Belangrijk”, zegt De Haas, “want, we hebben al hele mooie initiatieven kunnen belonen, die zonder de Tour de Force misschien niet van de grond waren gekomen.”

Wilt u dat de fiets in een hogere versnelling komt? Bezoek dan het Nationaal Fietscongres dat dit jaar online gevierd wordt op 3 september en 19 november. Alle informatie over het programma en aanmelden vindt u op www.nationaalfietscongres.nl

Lees verder

Franse burgers ontvangen 50 euro voor fietsreparaties

11 mei om 16:11 uurtimer5 min
Nu in Frankrijk de coronamaatregelen ook stapsgewijs versoepeld worden, stimuleert de Franse overheid burgers om…
Lees verder »

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 metersamenleving

8 mei om 13:12 uur
In de nieuwe 1.5 metersamenleving is de verdeling van de ruimte op straat een urgent thema. De gemeente Rotterdam…
Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom opstarten basisonderwijs

6 mei om 11:23 uurtimer5 min
CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force hebben samen de notitie 'Verkeersmaatregelen rond…
Lees verder »

E-bikes in trek bij zorgpersoneel

16 apr om 09:26 uur
Zorgpersoneel van zowel het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het OLVG en het Leger des Heils in Amsterdam…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr om 10:21 uurtimer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »

Tour de Force: ‘Wij verbinden, versterken en verspreiden’

31 mrt om 13:18 uurtimer7 min
Ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS) hebben hun…
Lees verder »

Gratis e-bikes voor zorgpersoneel

24 mrt om 01:00 uurtimer1 min
E-bike to go stelt tijdens de coronacrisis gratis e-bikes ter beschikking aan medisch- en zorgpersoneel, om…
Lees verder »