Whitepaper: Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling

vrijdag 21 juni 2019
Lees hier de nieuwe whitepaper van &Morgen door Willem Snel over Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling.

De openbare ruimte staat in steden steeds meer onder druk. De binnenstedelijke woningbouwopgave is groot en meervoudige ruimteclaims vanuit energie, klimaat, economie, groen, veiligheid, leefbaarheid en recreatie vragen letterlijk om ruimte. Door mobiliteit niet meer te benaderen als ruimtevreter maar als ruimteschepper onstaat ruimte voor die andere belangrijke doelstellingen. Toekomstmuziek? Niet als overheden en ontwikkelaars ruimte bieden aan intelligente mobiliteitshubs, persona’s inzetten en meer integraal denken.
  
Lees hier de hele whitepaper van &Morgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten over mobiliteit en gebiedsontwikkeling.