Autoluwe stad speerpunt van veel gemeenten

donderdag 28 september 2023

Foto: Shutterstock

De auto staat niet langer centraal in mobiliteitsplannen van gemeenten, blijkt uit onderzoek van KiM. Doelen als bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid liggen hieraan ten grondslag.

Het voeren van autoluw beleid moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het stimuleren van lopen en fietsen en het verduurzamen van mobiliteit. Daarnaast moet er ruimte gemaakt worden voor andere functies, als groen of verblijven, zo staat te lezen in de publicatie Autoluw beleid gemeenten: doelen, effecten en rollen van het KiM. 

In hoeverre de openbare ruimte in een gemeente onder druk staat is bepalend voor hoe effectief een autoluw beleid is. Met andere woorden: als de ruimte heel schaars is, neemt de auto vaak relatief heel veel van die ruimte in. De aanwezigheid van voldoende alternatieven voor de auto is een tweede factor van belang.

Het ministerie van IenW zou gemeenten goed kunnen ondersteunen bij de inzet van autoluwe maatregelen, vindt het KiM. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van financiële middelen of het opstellen van richtlijnen.

Lees hier de hele publicatie