Investeren in brandveiligheid voor veilige garages

maandag 6 maart 2023

foto: Shutterstock

Een goede ondernemer zorgt goed voor zijn gasten, ook op gebied van (brand)veiligheid. Dat geldt ook voor exploitanten van parkeergarages. Niemand wil immers dat de bezoekers van zijn parkeergarage iets overkomt. Door te zorgen voor goede certificering borg je als uitbater de veiligheid én laat je aan bezoekers en klanten zien dat je de brandveiligheid op orde hebt.  

Koen Jagers van Normec Fire Safety & Security (FFS) licht het belang van brandveliligheid toe. “We zijn een Type A geaccrediteerde inspectie-instelling op het gebied van brandveiligheid. Wij verzorgen het volledige inspectieproces om tot een gecertificeerde brandbeveiliging te komen.” 

De eigenaar of uitbater is verantwoordelijk voor de veiligheid in een parkeergarage. Burgers die een bezoek brengen aan een stad en daarbij gebruikmaken van de parkeergarage mogen ervan uit gaan dat het risico op brand klein is, en dat er afdoende maatregelen genomen zijn om in geval van brand op tijd te kunnen waarschuwen en de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Door te zorgen voor een recent en gevalideerd veiligheidscertificaat laat je zien de veiligheid van bezoekers serieus te nemen. 

Werkende installaties 

Stel dat er ergens brand is, bijvoorbeeld in een garage onder een winkelcentrum. Dan moeten veiligheidsinstallaties wel werken. Snelle signalering is belangrijk zodat mensen op tijd gealarmeerd kunnen worden. Normec FSS inspecteert en test de alarm- en brandmeldinstallatie, en kijkt daarbij naar het hele plaatje. Jagers: “Bij inspecties van brandmeldinstallaties wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Programma van Eisen. Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt gekeken naar bouwkundige voorzieningen en organisatorische zaken zoals het beheer van de installatie, opslag, etc. De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema. Aan de hand van deze inspectie stellen wij een inspectierapport op.” 

Breed gekwalificeerde inspecteurs 

“We zijn geaccrediteerd voor de volledige scope van brandveiligheid: we mogen alle installaties inspecteren en certificeren. We hebben dan ook inspecteurs in dienst die over de hele breedte gekwalificeerd zijn. We leveren het totaalpakket, dat onderscheidt ons van de concurrentie. Het houdt bij onze inspecteurs niet op bij alleen kennis van een brandmeldinstallatie. Zeker in parkeergarages (waar meerdere installaties van toepassing kunnen zijn) is het fijn om een inspecteur te hebben die zowel de sprinkler- als de brandmeldinstallatie kan inspecteren.” 

De werkwijze 

Normec FSS werkt volgens het CCV inspectieschema. Hierop staan punten die getest of geinspecteerd moeten worden. Jagers: “Op de afgesproken inspectiedag komt de inspecteur op locatie. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen en start altijd met een korte voorbespreking waarin deze onderdelen worden toegelicht. We maken een visueel rondje door een gebouw of garage en controleren of de aanwezige tekeningen kloppen met de werkelijkheid. We testen de aanwezige sturingen: vallen de deuren wel dicht, gaat een rookgordijn wel omlaag? Alle documentatie moet ook kloppen en zaken als rookmelders moeten goed werken."

"Als de inspectie succesvol is afgerond en alles is in orde, krijgt de opdrachtgever een rapportage met een JA-conclusie én natuurlijk het inspectiecertificaat. Dat certificaat leveren we ook vlot. Indien er afkeurpunten zijn ontvangt de klant binnen vijf dagen een conceptrapport, zodat ze alvast aan de slag kunnen met het oplossen van de afwijkingen.” 

Het is belangrijk dat bezoekers zich veilig voelen in een gebouw, daar dragen wij aan bij. Met het inspectiecertificaat toon je aan dat de brandbeveiligingsinstallatie aan de eisen voldoet.