T-Rijbewijs niet langer nodig voor voertuigen tot 3,5 ton?

dinsdag 7 maart 2023

Voor voertuigen tot 3,5 ton, bijvoorbeeld een gazonmaaier, minishovel of kleine trekker heb je in de toekomst waarschijnlijk geen T-rijbewijs meer nodig. Onduidelijk is nog of een B-rijbewijs genoeg is, of dat er een eenvoudig T-rijbewijs wordt ontwikkeld. Dat meldt Trekkeronline.nl. De verwachting is wel dat het nog even zal duren, het plan betreft een wetswijzing.

Meerdere instanties werken aan een aanpassing in de wet zodat er straks bij voertuigen tot 3,5 ton geen T-rijbewijs meer vereist is. Het is nog de vraag of een B-rijbewijs genoeg is, of dat er een eenvoudigere versie van het T-rijbewijs, een soort T-light-rijbewijs in het leven wordt geroepen. 

T-light-rijbewijs

Met zo'n eenvoudiger T-rijbewijs willen instanties als RDW, Rijkswaterstaat, het ministerie van VWS en CBR de arbeidstekorten op bouwplaatsen en in gemeentes oplossen. Volgens de overheidsinstanties vinden veel werknemers van sociale werkplaatsen het moeilijk om het huidige T-rijbewijs te behalen of ze kunnen het  niet betalen. Om juist in een periode van arbeidstekorten te zorgen dat deze mensen kunnen rijden en dus werken met een minishovel of gazonmaai­er, is het plan om hen via het B-rijbewijs of met een eenvoudiger T-rijbewijs op landbouwvoertuigen tot 3,5 ton te laten rijden.

Invulling nog onduidelijk

De kans is dus groot dat er een dergelijk rijbewijs komt. Dit zal echter nog wel even duren, er is een wetswijziging nodig. De precieze invulling van wet- en regelgeving laat nog op zich wachten, ingewijden laten weten dat de gesprekken hierover nog gaande zijn. Vooral de wetgeving en Arbo brengen discussie op gang. De meningsverschillen hierover zullen eerst moeten worden opgelost. 

De praktische invulling over hoe rijscholen moeten omgaan met dit T-light-rijbewijs staat ook nog ter discussie. Het huidige T-rijbewijs gaat in ieder geval niet veranderen, voor de huidige en toekomstige houders van het T-rijbewijs blijft de situatie dus ongewijzigd.

Bron: Shutterstock