Van advies naar uitvoering - aan de slag met de mobiliteitstransitie

donderdag 7 september 2023

foto: Adobe Stock

Veel adviesbureaus die zich bezighouden met mobiliteitsvraagstukken, richten zich vooral op het proces van samenwerken. Royal HaskoningDHV kijkt daarnaast naar wat realistisch haalbaar is, naar de techniek én de inhoud. Bart Humblet, directeur Duurzame Mobiliteit binnen het ingenieurs- en adviesbureau, legt uit hoe de organisatie meebeweegt met de trends in de mobiliteitswereld.

“We roepen niet alleen langs de zijlijn dat iets beter kan, we voeren het ook uit. Dat is een substantiële transitie in ons beleid“, steekt Bart Humblet van wal. “Onze aanpak is erop gericht de ervaring van gebruikers te verbeteren. Hiervoor bepalen wij  eerst de strategie, daarna kijken we welke technologie daarbij past en vervolgens gaan we over op de daadwerkelijke uitvoering."

"Dat laatste, de implementatie van een project, is een relatief nieuwe richting voor Royal HaskoningDHV. Zo bieden we zelf producten aan, zoals Flowtack, een instrument voor de aansturing van slimme verkeerslichten (iVRi’s), waardoor je als organisatie onderdeel bent van het proces én eigenaar van de oplossing.”

Digitale services

Dat een groot ingenieursbureau als Royal HaskoningDHV de handschoen oppakt voor de implementatie is onder meer een gevolg van de vraag vanuit overheden, maar ook speelt de digitalisering een rol, volgens Humblet. “Dankzij de digitale services die wij bieden kunnen overheden de regie over hun gekozen beleid blijven voeren, want via allerlei dashboards kunnen ze blijven monitoren.” 

Verkeersveiligheid voorop

Digitale tools en data worden ook ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wegbeheerders zijn momenteel druk met de snelheidsverlagingen van 50 naar 30 km/u in de binnensteden. Dat vergt keuzes maken in nieuwe weginrichtingen “Het is namelijk geen kwestie van uitsluitend verkeersborden vervangen, want zonder verandering in inrichting nodigt de weg automobilisten dan nog steeds uit om harder dan 30 km/u te rijden."

"Het toevoegen van wegversmallingen, drempels of meer groen is echter ook niet op elke locatie de oplossing.  Zo kunnen hulpdiensten bijvoorbeeld de aanrijdtijden niet meer waarmaken. Verkeersveiligheid is voor ons een basisvoorwaarde en vergt goed onderzoek naar alle veiligheidsaspecten. De digitale tools helpen om op basis van data goed overwogen besluiten te nemen. In de driehoek mens, voertuig en infrastructuur valt volgens mij nog een wereld te winnen.”

Alle doelgroepen profiteren

Bereikbaarheid van de binnensteden vormt een andere uitdaging waar Royal HaskoningDHV zich voor inzet, punt Bart Humblet aan. “Allereerst moet je samen met de wegbeheerders goed in kaart brengen voor welke doelgroepen je de bereikbaarheid wil verbeteren. In het stadscentrum willen we de impact van het autoverkeer en vrachtverkeer terugdringen, zodat de ruimte voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, de fietsers en voetgangers, toeneemt. Tegelijkertijd moet de bevoorrading voor detailhandel en horeca op peil blijven. Zero-emissiezones, venstertijden  en slimme verkeerslichten die de doorstroming bevorderen, zijn maatregelen waar meerdere doelgroepen van profiteren.”

Zo is Royal HaskoningDHV nauw betrokken bij het vergroeningsbeleid van onze hoofdstad. Hoewel Amsterdam zich al jaren een echte fietsstad noemt, kiest de gemeente in haar meerjarenbeleid duidelijk voor een mobiliteitstransitie; meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Permanente en tijdelijke afsluitingen voor autoverkeer zijn daar onderdeel van.

“De in de zomer tijdelijk afgesloten Weesperstraat bijvoorbeeld, leverde zowel veel positieve als negatieve reacties op. Diegene die er last van heeft, hoor je in dat soort situaties het meeste. Je moet echter als expert durven zeggen wat de beste of minst slechte oplossing kan zijn om een transitie te forceren. Dat is ons werk”, aldus Humblet.

Mobiliteit voor iedereen

Buiten de Randstad spelen heel andere uitdagingen op het gebied van mobiliteit. De verschraling van het openbaar vervoer, omdat met name gekeken wordt naar de kosten versus de baten, leidt tot vervoersarmoede voor een deel van de bevolking. Ook daar kijkt Royal HaskoningDHV volgens Humblet met een andere bril naar de toekomst.

“We moeten af van de korte-termijn-visie, dat elk bus- of treintraject financieel rendabel moet zijn. Inwoners afsnijden van een actief leven door onderwijs, zorg of de bibliotheek moeilijker bereikbaar te maken, heeft een enorme impact op de leefbaarheid. Mensen trekken weg, scholen en winkels sluiten; die neerwaartse spiraal dien je te voorkomen. Door passend openbaar vervoer in dergelijke regio’s wel op de been te houden bied je brede welvaart, een inclusieve samenleving." 

"We hebben een lange weg te gaan naar een veilige, schone leefomgeving voor iedereen, maar met meer dan 170 experts aan boord zijn wij aan onze stand verplicht om daar hard aan te werken.”

Meer informatie over de mobiliteitstransitie, de aanpak van Royal HaskoningDHV en voorbeelden van projecten vind je hier