Bezuinigen infrastructuur kan slimmer

maandag 7 januari 2013
timer 3 min
Het nieuwe regeerakkoord is schrikken voor de bouwsector: de overheid investeert veel minder dan noodzakelijk in wegen, openbaar vervoer en vaarwegen. Esha Infra Solutions wil de sector helpen het maximale te halen uit de bestaande budgettaire situatie.

Bezuinigen infrastructuur kan slimmer

Zwaar te verduren

Met haar product PenTack zorgt Esha ervoor dat bestaand wegdek duurzaam hersteld en beschermd wordt en tot twaalf jaar langer meegaat. Het wegdek heeft het zwaar te verduren. Naast de steeds zwaarder wordende verkeersbelasting, zorgen ook oxidatie, zonlicht, zout, zuren en olie er voor dat het bitumen aan de oppervlakte van het wegdek snel veroudert. Het verliest flexibiliteit en hechtingscapaciteit, waardoor het wegdek slijt. Om asfalt te beschermen tegen deze schade, heeft Esha Infra Solutions PenTack ontwikkeld. PenTack activeert het verouderde bindmiddel en zorgt voor een duurzaam herstel en bescherming van het wegdek.
 

Activator

PenTack bestaat uit enkele speciale bitumenemulsies en een activerende component. Deze activator dringt de toplaag binnen van het asfalt en herstelt de eigenschappen van het verouderde bitumen. De penetratiewaarde van het bitumen komt door PenTack weer terug op het oorspronkelijke niveau.
 

Snel weer berijdbaar

PenTack kan op alle soorten asfalt worden aangebracht. Het is geschikt voor onder andere asfaltwegen, bedrijfsterreinen, vliegvelden, bruggen en parkeerdekken. Esha zorgt er voor dat PenTack snel en goed wordt aangebracht. Daarvoor is een speciale sproeiwagen ontwikkeld die de juiste mix van de componenten van PenTack samenstelt en deze in de juiste dosering enkele malen op het wegdek sproeit. Zo kan in één werkgang tot vier meter breed worden gesproeid. Afhankelijk van het asfaltoppervlak, de dosering en de weersomstandigheden is het wegdek twee tot zes uur na behandeling weer berijdbaar.

Levensduur

Het aanbrengen van PenTack zorgt voor een aanzienlijke verlenging van de levensduur van wegen en andere ondergronden. Zo is bewezen dat landingsbanen zeven jaar langer meegaan door het aanbrengen van PenTack. De levensduur van deklagen van wegen kan zelfs met twaalf jaar worden verlengd. Inmiddels is al meer dan één miljoen vierkante meter asfalt in Nederland behandeld.

Duurzaam

Niet alleen de levensduur maakt van PenTack een duurzame oplossing. Door het gebruik van plantaardige grondstoffen in de emulsie, levert PenTack een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Uit onderzoek van TNO blijkt dat bij gebruik van PenTack de milieubelasting beduidend vermindert. Het is onder meer voordelig in energieverbruik, emissies en afvalstoffen. Ook is aangetoond dat de vermindering van geluidsoverlast van stille wegen bij het gebruik van PenTack op een hoger niveau blijft. De afwaterende werking van ZOAB (zeer open asfaltbeton) blijft ook na behandeling gelijk.