Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

dinsdag 19 mei 2020

COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe wordt er binnen het parkeren vormgegeven aan de 1,5-metermaatschappij, welke aanpassingen zijn noodzakelijk? De oproep is nog steeds: blijf zo veel mogelijk thuis. Als we dan tóch met de auto of de fiets naar de stad of het werk willen gaan, vrijwillig of noodzakelijk, hoe kan dat dan zo veilig mogelijk? De nieuwe 1,5-metersamenleving vraagt aanpassingen van ons gedrag, maar ook van de omgeving waarin we verblijven. Dat geldt ook voor parkeerlocaties. Een parkeerlocatie is immers een tussenstation voor mensen die zich van A naar B verplaatsen. 

 


De 1,5-metersamenleving: het nieuwe ‘parkeer’ normaal? 


 

Afwegingskader

Spark heeft een checklist opgesteld, die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen. Aan de hand van de customer journey van de klant naar 3 verschillende tussenstations (fietsenstallingenstraatparkeren en parkeergarages), doen we suggesties voor maatregelen die je kunt nemen om de parkeerder in staat te stellen de 1,5-meterregel zo goed mogelijk toe te passen.

 


Hierbij benadrukken we drie belangrijke aspecten: informeren, doseren, beheren.


 

  • Net als met het overbrengen van de richtlijnen van het RIVM is herhaling en duidelijkheid essentieel. De parkeerder goed en helder informeren over de maatregelen blijft belangrijk om het gewenste (parkeer)gedrag te kunnen blijven toepassen.
     
  • Afhankelijk van locatie en lokale omstandigheden kan dosering bijdragen aan die veilige omgeving voor de (geparkeerde) voetganger.
     
  • Naast het toepassen van de richtlijnen van het RIVM kan het beheer op diverse manieren bijdragen aan de totstandkoming van die veilige parkeeromgeving, maar ook aan het behoud daarvan.

We kunnen de parkeerder zoveel mogelijk faciliteren, maar deze blijft wel altijd zelf verantwoordelijk.

 


Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?


Checklist
Bekijk in de checklist met maatregelen wat dit kan betekenen voor fietsenstallingen, straatparkeren en parkeergarages. Open hieronder de betreffende checklist:

Checklist Compleet (1. Fietsenstallingen, 2. Straatparkeren auto en fiets, 3. Parkeergarages).
Checklist 1. Fietsenstallingen
Checklist 2. Straatparkeren auto en fiets
Checklist 3. Parkeergarages

 

 

 

Lees verder

‘De mobiliteitshub is meer dan de heilige graal’

7 apr om 10:32 uurtimer8 min
“De mobiliteitshub is geen doel, maar een middel om steden aantrekkelijker in te richten. Dat stelt Nick…
Lees verder »

Moeten gemeenten betaald parkeren tijdelijk afschaffen?

31 mrt om 12:07 uur
Je kon er op wachten: de vraag of in verband met de coronacrisis het betaald parkeren niet even kan worden…
Lees verder »

Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

24 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een…
Lees verder »

Gemeenten nemen maatregelen tegen coronavirus

22 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Verschillende gemeenten in Nederland en België treffen maatregelen tegen het coronavirus. Na Amsterdam heeft nu…
Lees verder »

Zorgpersoneel mag gratis parkeren in Amsterdam

20 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam voert vanwege de coronacrisis een aantal maatregelen in voor ondernemers en zorgpersoneel.…
Lees verder »

'Niet iedere parkeerlocatie wordt een volwaardige hub'

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Wanneer is een mobiliteitshub succesvol te noemen?

12 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

'Voorlopig zie ik geen profijtelijke business voor een mobiliteitshub'

11 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »