Concurrentie Gerichte Dialoog

woensdag 4 maart 2015
timer 2 min
De parkeerbranche ontwikkelt zich van een marktgerichte naar een consumentgerichte bedrijfsvoering. Een noodzakelijke ontwikkeling die nog steeds traag verloopt, maar sneller moet én sneller kan. Coöperatie ParkeerService, een coöperatie van en voor 13 gemeenten die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren, neemt graag het initiatief voor krachtenbundeling met leveranciers en ontwikkelaars om te komen tot innovatieve ontwikkelingen voor parkeerapparatuur in garages. Om die reden start ParkeerService met het uitschrijven van een voor de parkeermarkt nieuwe vorm van aanbesteden; een Concurrentie Gerichte Dialoog (CGD).

Loslaten van grenzen

John van Dijk (Algemeen Directeur ParkeerService): “Door met leveranciers en ontwikkelaars krachten te bundelen kunnen we als parkeermarkt resultaat leveren. Het doel is namelijk: Het realiseren van zowel een groter gebruiksgemak als het uitbreiden van gebruiksmogelijkheden voor de klanten van onze parkeergarages. Parkeren in (openbare) garages moet minder sturend, maar meer faciliterend worden. Dit vraagt om het loslaten van grenzen en beperkingen en vereist het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Daar hebben we niet alleen de leveranciers van conventionele apparatuur voor nodig, maar zeker ook andere bedrijven met kennis en ervaring. Samenwerking tussen deze partijen zal leiden tot een optimaal resultaat.”


Nieuwe vorm van aanbesteden in de parkeermarkt 

Een Concurrentie Gerichte Dialoog (CGD) is er juist om daar waar lastige technische en/of ontwikkelvragen liggen, de kennis en ervaring van de brede markt te betrekken en haar uit te dagen tot een dialoog om samen te werken aan creatieve oplossingen en innovaties voor parkeerapparatuur in garages. Grenzen en beperkingen vervagen en gebruikersgemak en gebruiksmogelijkheden nemen toe. Kortom: parkeren wordt makkelijker gemaakt voor gebruikers van parkeergarages.
 

ParkeerService ziet de Concurrentie Gerichte Dialoog niet als een lange periode van praten, maar als een afgemeten periode waarin partijen binnen een jaar tot levering komen en antwoord hebben op de vraag ‘Wat is er nu al mogelijk?’ Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt om samen in de komende 4 jaar nieuwe en innovatieve mogelijkheden te bouwen en uit te rollen.


Concurrentie Gerichte Dialoog

Verwacht u als leverancier en/of ontwikkelaar van producten (software en hardware) een rol te kunnen spelen in de Concurrentie Gerichte Dialoog, geïnitieerd door ParkeerService? 

Kijk op voor meer informatie op www.cooperatieparkeerservice.nl en meld u aan voor de informatiebijeenkomst op 8 april.

Concurrentie Gerichte Dialoog - parkeren zonder grenzen