Drie tips voor een toegankelijke openbare weg

dinsdag 22 november 2022

Bij een inclusieve samenleving hoort ook een inclusieve openbare weg. Een weg waar zoveel mogelijk mensen letterlijk uit de voeten kunnen. Verkeerskundig adviesbureau Ronnico neemt toegankelijkheid al 12 jaar mee in hun verkeerskundige adviezen. Wat zijn belangrijkste tips van directeur Maurice van Hoorn voor een toegankelijke openbare weg?

Kijken naar toegankelijkheid zit in Ronnico ingebakken. Ronnico heeft zitting gehad in het gehandicapten platform Eindhoven (PGE) omdat de echtgenote van een collega slecht ter been is. Zo ontdekten wij dat de openbare weg voor de mindervaliden flink wat obstakels heeft, zoals paaltjes, blokken beton en verkeersborden. In de loop van de tijd is het accent verlegd naar bebording. Toegankelijkheid bleef een rode draad.

1. Haal overbodige objecten weg

Van Hoorn: “Als je vanuit de ogen van mensen met een rolstoel of rollator naar de openbare weg kijkt, besef je pas hoe vol het staat. Dat is niet alleen lastig voor mensen met een handicap, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld met een kinderwagen of boodschappenkarretje lopen. Voor gemeentes inventariseert Ronnico objecten in de openbare ruimte, het stad- en straatmeubilair. In de praktijk blijkt dat veel objecten overbodig zijn. Veel borden kunnen bijvoorbeeld makkelijk samen op één drager of aan lichtmast worden bevestigd. Doorn in het oog zijn ook de duizenden kleine afzetpaaltjes, ter bescherming van de voetganger, maar die de weg voor mensen met een handicap een hindernisbaan maken. Weg ermee. Dat scheelt ook in beheerkosten.”

2. Goed onderhoud en beheer

Een scheef verkeersbord, een kapot bankje, gras rond een afvalbak. Alle drie potentiële obstakels voor mensen die minder mobiel zijn. Met goed onderhoud en beheer is dit te voorkomen en zeker als overbodige objecten weg worden weggehaald.

3. Veranker speciale maatregelen in je beheercyclus

Van Hoorn: “Veel gemeentes hebben wel degelijk oog voor toegankelijkheid en nemen speciale maatregelen voor speciale doelgroepen. Maar vergeten die in hun beheercyclus te verankeren. In de gemeente Maassluis waren ooit perfecte routes aangelegd voor blinden en slechtzienden, met routegeleiding van het treinstation naar belangrijke bestemmingen in de stad. Maar in de loop der jaren waren de routes verwaarloosd en zaten ze vol met hiaten, waardoor ze onbruikbaar waren. In opdracht van de gemeente hebben we de route vastgelegd en de gemeente voorzien van de benodigde beheergegevens, zodat de gemeente de route kon opnemen in de beheercyclus.”