Dwars- en lengteprofielen 'op maat'

maandag 30 september 2013
timer 3 min
In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft Waterschap Rivierenland circa 600 km aan polder- en dijkwegen in eigendom. Naast een adequaat beheer en onderhoud van deze wegen staat verkeersveiligheid als belangrijk item op het dagelijks programma. 

Dwars- en lengteprofielen 'op maat'

Inrichting niet optimaal

De huidige inrichting voldoet aan de minimale eisen en verwachtingen die je mag stellen, maar is niet optimaal. Het waterschap wil meer grip krijgen op de verkeersveiligheid op de polder -en dijkwegen en was op zoek naar verkeerskundige handvatten voor (verbetering van) hun weginrichting. Voor het 'op maat' en zo uniform mogelijk maken van dwars- en lengteprofielen, heeft het waterschap in samenwerking met Oranjewoud deze praktisch toepasbare handvatten gekregen.

Benadering en Aanpak

In een eerder stadium heeft het Waterschap voor de vormgeving van de wegen een indeling in typen wegen gemaakt, waarbij de inrichting wordt afgestemd op de ruimtelijke omgeving. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van begroeiing als snelheidsremmers, als ruimtelijk passende maatregelen bij die omgeving. Dit is vastgelegd in een beeldencatalogus waarin een categorisering van 8 typen wegen is opgenomen, zoals rivierdijken, ruilverkavelingswegen en cope- en graaflinten. 

Verkeerskundige benadering

Voor het gewenste, veilige gebruik van wegen was een verkeerskundige benadering van de wegen nodig. Deze benadering heeft centraal gestaan in twee workshops die in samenwerking tussen medewerkers van het waterschap en adviseurs van Oranjewoud hebben plaatsgevonden. Dat een meer verkeerskundige benadering wezenlijk anders is, bleek uit het gegeven dat:
- een 'ruimtelijk getypeerde' weg erg kan variëren in hoeveelheid verkeer en soorten voertuigen;
- de blik op verkeersveiligheid voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld fiets) op deze wegen tot hele andere discussies en inzichten leidt voor de vertaling naar de vormgeving van de weg.

Interactieve discussies

In de workshops leidde de bundeling van kennis tot interactieve discussies die inzicht gaven in overeenkomstige, maar ook verschillende visies op het gebruik van wegen. Na de probleem- en oorzaakinventarisatie in de 1e workshop, is in de 2e workshop de basis gelegd voor een set aan wegkenmerken, gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik van de wegen.

Resultaat en succes

Het resultaat is een set van dwars- en lengteprofielen voor de verschillende typen wegen, aangevuld met een tekstuele toelichting op specifieke onderdelen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het toepassen van snelheidsremmende maatregelen, passeerhavens en fietsvoorzieningen. Het succes van de workshops was dat met het (letterlijk) bij elkaar brengen van de betrokken disciplines uiteindelijk de stap is gezet van een reactief beleid naar een proactief verkeersveiligheidsbeleid. De interactiviteit van de workshops en de opgeleverde documenten maken het voor Waterschap Rivierenland mogelijk om wegen en kruispunten 'op maat' vorm te geven, met een veilig gebruik als basis èn resultaat. 

 

 

 

Lees verder

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »