Aantal laadplekken in Parking Centrum Oosterdok verdubbeld

donderdag 18 april 2024

Dankzij een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD), parkeerbeheerder InPublic en Eneco eMobility is het aantal laadplekken in de parkeergarage bij Oosterdok in Amsterdam recentelijk uitgebreid met 76 nieuwe oplaadpunten. Zo hebben elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Grootste binnenstedelijke oplaadgelegenheid van het land

Parking Centrum Oosterdok, gelegen naast Amsterdam Centraal, heeft haar aanbod begin april dit jaar fors uitgebreid naar 136 oplaadpunten. Daarmee blijft de parkeergarage de grootste in zijn soort in Nederland.

Visie op dienstverlening en duurzaamheid

Deze uitbreiding past binnen de visie van gebiedsontwikkelaar BPD. Jeroen Galle, directeur projecten van BPD Gebiedsontwikkeling, vertelt: "Wij willen voorloper zijn in dienstverlening voor onze parkeerders en duurzame gebiedsontwikkeling. Met deze samenwerking maken we dat mogelijk."

Bijdrage aan groen Amsterdam

De oplaadpunten zijn door partner Eneco eMobility gerealiseerd. Deze stap levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Amsterdam om in 2030 vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen uit de stad te weren.

Volgens commercieel directeur van Eneco eMobility, Herman Keijsers, is een groot aanbod belangrijk. “Een uitgebreide stedelijke laadinfrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor een groenere binnenstad. Elektrisch laden moet je zo makkelijk mogelijk maken. Daar staan wij voor.”

Ook Martin Curfs, manager Duurzaamheid en Innovatie bij InPublic, benadrukt het belang van de uitbreiding: "Momenteel is ongeveer 6% van alle personenauto’s in Nederland elektrisch. De verwachting is dat dit percentage richting 2030 bijna verdrievoudigt. Wij groeien mee en bieden parkeerders met deze extra plekken zekerheid voor een oplaadplek."

Duurzaamheid voorop

Door de plaatsing van de oplaadpunten is Parking Centrum Oosterdok een van de duurzaamste parkeergarages van Nederland geworden. De laadpunten leveren uitsluitend groene stroom afkomstig van Europese zonne- en windenergie.