Knelpunten overwinnen op belangrijke verbindingsweg Maasdriel

dinsdag 5 juli 2016
timer 4 min
Op de Wertsteeg tussen Kerkdriel en Hoenzadriel had de rijbaan van asfalt het einde van zijn levensduur bereikt. Besloten werd de hele wegconstructie te vervangen en de weg opnieuw in te richten. Ontwerptechnisch moesten hiervoor enkele knelpunten worden overwonnen, aangezien de weg ook verbreed werd. De prefab gekoppelde redresseerstroken van Leicon boden uitkomst.

De Wertsteeg is een belangrijke verbindingsweg tussen Kerkdriel en Hoenzadriel in de gemeente Maasdriel en bevindt zich voor het grootste deel in het buitengebied. Een klein deel van de weg ligt in de bebouwde kom van Hoenzadriel en de bebouwde kom van Kerkdriel. Op de Wersteeg lag een rijbaan van asfaltverharding, met een gemiddelde breedte van 4 meter met aan weerszijden een puinstrook van gemiddeld 70 centimeter breed. Deze wegconstructie had het einde van zijn levensduur bereikt. “De krappe weginrichting in combinatie met de hoge verkeersintensiteit – ongeveer duizend voertuigen per dag waarvan gemiddeld honderd stuks vrachtverkeer – had in de loop van de jaren geleid tot veel bermschade”, vertelt Peter van Eeuwijk, projectleider openbare ruimte bij de gemeente Maasdriel. “Om de weginrichting toekomstproof te maken is ervoor gekozen de wegconstructie volledig te vervangen en de weg opnieuw in te richten.” De gemeente Maasdriel heeft dit werk integraal opgepakt: verlichting, groenvoorziening en vervanging van duikers.

 

Knelpunten

Vanwege de verkeersintensiteit en bermschade is ervoor gekozen om de weg te verbreden van 4 naar 5,5 meter. Het wegprofiel is hierbij afgestemd op een erftoegangsweg type 1: een asfaltverharding met een breedte van 4,5 meter, met aan weerszijden een uitwijkstrook van een halve meter breed. Van Eeuwijk: “Voor het ontwerp moest een aantal knelpunten worden overwonnen. Zo was de beschikbare openbare ruimte om een wegverbreding te realiseren beperkt: aan de ene kant van de weg stonden bomen, aan de andere kant lag een A-watergang. Verder waren er aan weerszijden van de rijbaan kabels en leidingen aanwezig én zijn er aan de Wertsteeg naast bewoners ook bedrijven gevestigd, die bereikbaar moesten blijven tijdens de werkzaamheden.” Om die knelpunten op te lossen zocht de gemeente naar duurzame prefab elementen die voor de wegverbreding konden worden gebruikt. “Voorwaarden waren onder andere dat de elementen onderling konden worden gekoppeld, indien nodig snel konden worden verwijderd en qua kosten konden concurreren met het aanbrengen van beton met een paver.”

 

Prefab gekoppelde elementen

Een product dat voldeed aan deze voorwaarden bleek niet beschikbaar. “Daarom hebben we contact opgenomen met Easypath”, vertelt Van Eeuwijk. “Enkele jaren geleden heeft dit bedrijf voor de gemeente Maasdriel een fietspad gerealiseerd, met prefab elementen van Leicon die onderling gekoppeld konden worden. Nu vroegen we of er ook prefab elementen waren die als uitwijkstrook konden worden toegepast. Dat was niet het geval, wel werd meegedacht bij de ontwikkeling van dit product.” Resultaat is een uitwijkstrook van 1700 meter, met prefab gekoppelde redresseerstrookelementen (150 x 50 x 20 cm), die in mei is gerealiseerd in de Wertsteeg. Leicon heeft de prefab elementen geleverd, de strook is gelegd door GB Legwerken; aannemer Mouwrik Waardenburg heeft de funderingsconstructie van de strook gemaakt.

 

Voordelen

“Het leggen van de strook heeft ongeveer twee weken geduurd, inclusief het funderingswerk en het aanbrengen van de steunrug”, vertelt Koen de Jong van Mouwrik Waardenburg. “Het werkelijke legproces van de prefab elementen ging erg vlot: 300 meter per dag is goed mogelijk en dat kan één persoon met kleine kraan prima zelfstandig doen. Een legproces met korte uitvoeringstijd dus, wat een groot voordeel is van prefab elementen voor een werkproces op een locatie waar sprake is van veel bestemmingsverkeer.” Een ander voordeel is volgens De Jong dat er na het aanbrengen van de elementen en de steunrug meteen een overrijdbare kant van de weg is: “Dit is bij een relatief smalle wegconstructie een groot voordeel ten opzichte van in het werk gestort beton.” Eric Kuiper van Leicon vult aan: “Door toepassing van deze elementen is het niet noodzakelijk vooraf een kilometer lange geul te graven voor het storten van beton, die meerdere dagen openligt en gevaarlijke situaties oplevert. Verder kunnen de elementen tientallen jaren mee. Vervanging zal voorlopig niet nodig zijn, maar in de bermen liggen wel kabels en leidingen. We hebben de elementen daarom zo ontwikkeld dat twee elementen kunnen worden opgelicht zonder dat er schade ontstaat. Je hoeft dus niet te breken en dat scheelt in de kosten en in de snelheid van handelen.”