Linkse coalitie verscherpt bestaand parkeerbeleid

maandag 27 augustus 2018
timer 4 min
Als het aan het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam ligt, verdwijnt parkeren verder uit het straatbeeld. Het college kwam op 24 mei met de 'Agenda Amsterdam Autoluw', waarmee het bestaand beleid verder verscherpt. De vorige coalitie zette ook in op meer ruimte voor fietsers en voetganger.

De kersverse Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink, lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinksschreef in oktober 2017 al in een blog op de site van PARKEER24: ‘Maak de Amsterdamse binnenstad autovrij!’ GroenLinks won de gemeenteraadsverkiezingen en kan inmiddels samen met D66, PvdA en SP die woorden kracht bijzetten. 

Amsterdam Autoluw 

Er komt een ‘Agenda Amsterdam Autoluw’, waarin staat dat bezoekers voortaan 7,50 euro gaan betalen en het aantal parkeerplaatsen met maximaal 10.000 plekken wordt verminderd in 2025.  


Andere speerpunten zijn om 
de grachtengordel parkeervrij, het stadshart zoveel mogelijk autovrij en woonstraten parkeerluw te krijgen.  


Nieuwe parkeergarages zijn alleen nog welkom dicht
 bij de Ring A10 of daarbuiten. En de gemeente wil bezoekers van de stad verleiden gebruik te maken van de daar gelegen garages en P+R terreinen.  


In de agenda 
wordt een haalbaarheidsstudie opgenomen om het aantal parkeerplaatsen in de stad tegen 2025 met 7.500 tot 10.000 plekken te verminderen. De parkeertarieven voor bezoekers in het centrum gaan omhoog naar maximaal 7,50 per uurde opbrengsten (naar schatting 30 miljoen euro) komen ten goede aan fiets, ov en autoluwe maatregelen.  


Het is tijd voor echte keuzes, waarin we voorrang geven aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer en waarin Amsterdam autoluw wordt”, aldus een gemeentewoordvoerder. 

Uitvoeringsagenda Mobiliteit 

De inmiddels tot oppositiepartij verworden VVD spreekt van een ‘links coalitieakkoord dat Amsterdam geen goed doet.’ Maar ook in de vorige coalitie, onder VVD-wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjenswerd al gesproken over minder straatparkeerplaatsen.  


Litjens
 schreef in februari 2018 op onze site dat hij zeven voetbalvelden aan parkeerruimte terug wilde geven aan voetgangers en fietsers. Zijn focus lag op ondergronds parkeren. Die plannen werden vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) in 2015. Vijfhonderd bovengrondse parkeerplaatsen werden opgeheven en verplaatst naar ondergrondse parkeergarages. 


Met
 de?Albert Cuypgarage?(voorheen Boerenweteringgarage) met 600 plaatsen, de Rokingarage met 300 plekken, de Singelgrachtgarage met 800 plaatsen, de?volautomatische Vijzelgrachtgarage?met 250 plaatsen en?de Willibrordusgarage?met 200 plaatsenwerd die lijn doorgezet. 

Nota Parkeernormen Auto 

Vervolgens nam de Amsterdamse raad in 2017 de Nota Parkeernormen Auto aan, waarin drastisch lagere parkeernormen gelden voor de nieuw- en herbouw van woningen en kantoren op alle A- en B-locaties in de stad. Ook vergunningstarieven werden in vergelijkbare gebieden gelijkgetrokken, wat het gebruik van de fiets moet stimuleren. 


Door de parkeernormen aan te scherpen bij nieuwbouw en door mobiele deelconcepten, zoals MaaSte faciliteren, stimuleert de gemeente bewoners stil te staan bij hun mobiliteitskeuze, vertelt een gemeentewoordvoerder. 


Volgens diezelfde Nota waren
 in 2016 in het centrum 28.000 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan 13.000 in garages en 15.000 op straatMartin Blankendaal van parkeeradviseur Spark schrijft dat in 2016 10 procent van de centrumbewoners naar een andere gemeente verhuisde en 13 procent binnen Amsterdam.  

Meer verhuizers 


M
et de ambities van het nieuwe college om jaarlijks circa 1.400 parkeerplaatsen op straat op te heffen, verdwijnt ongeveer 9,5 procent van het huidige aantal plaatsen op straat. Dit percentage is aanzienlijk lager dan het percentage centrumbewoners dat jaarlijks verhuist. Dat betekent dat de gemeente gebruik kan maken van natuurlijk verloop: de bestaande bewoners behouden hun parkeervergunning en voor nieuwe bewoners is vooraf duidelijk dat ze geen parkeervergunning krijgen. Dit principe wordt reeds toegepast bij nieuwbouwplannen in Amsterdam, schrijft Blankendaal. 


Volgens hem
 hoeven de ambitieuze Amsterdamse parkeerplannen geen enkel probleem te zijn voor de Amsterdamse inwoners. “Als de implementatie van de plannen dusdanig wordt ingericht dat nieuwe bewoners geen parkeervergunningen meer krijgen, is de impact voor bestaande bewoners gering. Nieuwe bewoners die een auto nodig hebben kunnen aan de rand van de stad parkeren of gebruik maken van deelauto’s of andere mobiliteitsconcepten en weten dat vooraf. En daar is niets mis mee!” 

Dit artikel komt uit PARKEER24 03/2018. Door: Guus Puylaert. Lees meer van PARKEER24 in onze bibliotheek.

Lees verder

Utrecht verlaagt tarieven vier P+R-garages

23 jul om 10:34 uur
De gemeente Utrecht verlaagt per 1 september de tarieven van vier P+R-voorzieningen. Gebruikers kunnen hier voor 2…
Lees verder »

Rotterdamse parkeergarages krijgen 1000 slimme laadpalen

17 jul om 10:48 uur
De gemeente Rotterdam gaat de komende maanden al haar parkeergarages voorzien van in totaal 1000 slimme laadpalen…
Lees verder »

Waterdichte afwerking voor parkeerdek Zeist

9 jul om 10:01 uur
Het parkeerdek bij appartementencomplex Laan van Vollenhove in Zeist was al jaren in slechte staat, waarbij…
Lees verder »

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

Parkeerdata: meer kennis door meer data

3 jul om 10:42 uur
Binnen de wereld van parkeeronderzoeken is een duidelijke trend waarneembaar. Doordat met de huidige technieken…
Lees verder »

Nooit meer verdwalen in parkeergarages

3 jul om 10:30 uur
Parkeergarages moeten niet alleen veilig zijn, maar de gebruiker moet zich er ook echt veilig voelen. Gebruikers …
Lees verder »

Pilot om doorgaand verkeer met verschillende data in kaart te brengen

3 jul om 09:59 uur
De gemeente Amsterdam start een pilot om de verkeersstroom naar de binnenstad in kaart te brengen. Daarbij worden…
Lees verder »