Microtonde, een nieuwe telg in de familie

maandag 11 november 2013
timer 3 min
Nederland is een echt rotonde land geworden. Wat begonnen is als een simpel rondje is inmiddels uitgegroeid tot turbo-, knie, spiraal- en noem maar op rotonde. De voordelen die een rotonde biedt worden inmiddels door iedereen wel onderkend. 

Microtonde, een nieuwe telg in de familie

Passen en meten


Helaas is het in Nederland altijd passen en meten in de openbare ruimte. Voor een goede en veilige verkeersoplossing is dikwijls niet voldoende ruimte. Het gevolg is compromissen sluiten. Waar lever je op in? Comfort, verkeersveiligheid, uitstraling, doorstroming?

Herkenbaar


Sinds een aantal jaren zien we in Nederland steeds meer zeer kleine rotondetjes ontstaan. Micro rotondes, ofwel microtondes. Rotondes met een middeneiland die zo klein is dat het vaak niet meer is dan een overrijdbaar vlak. Ze lijken het goed te doen. Ze remmen de snelheid van het  gemotoriseerd verkeer. Ze passen vaak in de ruimte van een gewoon voorrangskruispunt. Ze zijn herkenbaar als het om voorrangsregels gaat. En zo zijn er nog meer voordelen te noemen.

Nadelen


Maar er zijn ook nadelen. Zo vragen weggebruikers zich vaak af, of men om het eiland heen moet. Vooral fietsers hebben de neiging om af te snijden. Wegbeheerders vragen zich af of het rotondebord D1 er bij moet staan. En zo ja, waar moet deze dan? Hoe ga je om met groot verkeer op een dergelijke verkeersoplossing? Moet deze per se om het eiland? Wat te denken van voetgangers- en fietsvoorzieningen. 

LARGAS


Microtondes zie je in veel uiteenlopende situaties. Je komt ze tegen in erftoegangswegen bij scholen bijvoorbeeld. Maar je ziet ze ook in gebiedsontsluitingswegen. Zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom verschijnen steeds meer microtondes. Ook in het LARGAS principe zie je microtondes verschijnen. In Engeland kom je ze ook veelvuldig tegen, vaak is het niet meer dan een witte stip op het asfalt. Let wel, het gaat niet om zogenaamde punaises: De bolgestraatte cirkels in 30 km/u zones op gelijkwaardige kruispunten. Die zijn bedoeld om overheen te rijden. Microtondes zijn bedoeld om er omheen te rijden.

Onderzoek naar microrotondes


Rijcurve.nl is gestart met een onderzoek naar verschijningsvormen van deze nieuwe telg in de rotonde familie. Graag vragen we daarbij uw hulp. Bent u beheerder of ontwerper van een microtonde dan willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen. Deze kunt u eenvoudig bereiken door het scannen van de QR-code op deze pagina of te gaan naar  www.microtonde.nl.

Kijk voor meer informatie op www.rijcurve.nl.